Grupp av människor som arbetar ihop

Pulsen Integration > Rätt personuppgifter i ert PA-system

Säkerställ rätt personuppgifter i ert PA-system

Med Pulsen Quality ID och våra integrationsmoduler kan ni som kommun skapa en tillvaro med kvalitetssäkrade person- och adressuppgifter genom direktslagning och daglig uppdatering från Skatteverket Navet-tjänst. Vid installation av Pulsen Quality ID så skapas en avvikelserapport utifrån uppgifterna från Skatteverket kontra befintlig information i ert PA-system, detta för att förekomma de eventuella förändringar som en integration mot Navet innebär

Kvalitetssäkrade personuppgifter skapar en trygghet vid hantering av digitala identiteter. Uppgifterna utgör underlag för bland annat användarnamn, e-postadress och skapar kontakt-information kring personen i form av namn- och adressuppgifter.

 

Vidare kan ni med kvalitetssäkrade personuppgifter i era system skapa förutsättningar för att uppfylla nationella lagkrav som ställs i samband med exempelvis hantering av SITHS-kort, provisionering mot HSA samt regulatoriska krav i kommande EU-dataskyddsförordning (GDPR).

 

Förutom färdiga integrationsmoduler för PA-systemen Heroma och Personec, tillhandahåller även Pulsen ett Skatteverksgränssnitt till Pulsen Quality ID, vilket system som Procapita och IST Extens med flera kan slå emot. Detta kan medföra att separata abonnemang mot Skatteverket kan avslutas.

Vill du veta mer om denna lösning?

KONTAKT

Johan Kronander

Konsult och projektledare, IAM

Pulsen Integration

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås


Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: faktura@pulsen.se


Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell Instagram för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen
Officiell Youtube-kanal för Pulsen