Barn ritar teckningar

Pulsen Integration > Ny identitetslösning lönsam satsning för Ängelholm

Minskad administration och osäkerhet för Ängelholm

Ängelholms kommun lämnade sin manuella och ineffektiva administrering bakom sig för att implementera en effektiv och automatiserad identitetslösning för kommunens elever och anställda. Det resulterade i minskad administration och ökad säkerhet för hela kommunen.

Ängelholm är en kuststad, vackert belägen i Skånes nordvästra del. Här bor drygt 41 000 invånare och kommunen har cirka 3 000 anställda. Under flera års tid var kommunens hantering av identiteter ineffektiv. Ängelholm sökte därför en säker och enhetlig identitetslösning för effektivare tillgång till de olika systemen som används inom kommunen.


Mot den bakgrunden fick Pulsen uppdraget att implementera den nya identitetslösningen och genomförandet av en omfattande integrering av kommunens olika system.

 

– Pulsen var det företag som låg i framkant inom identitetshantering och hade enligt vår bedömning bäst kommunfokus, berättar Peter Lindholm som är IT-chef för Ängelholms kommun.

Målsättningen var att automatisera hela flödet för Ängelholms kommun och därmed täcka livscykelhanteringen för användarna. Allt från skapandet av ett konto, till ändringar av behörighet etc. och till slut borttagande av konton när anställda och elever slutar

Peter Lindholm som är IT-chef för Ängelholms kommun.

Rationell och säker hantering med hög grad av automatisering

Identitetslösningen ger, baserat på information i personal- och elevsystem, rätt typ av behörighet för elever och anställda men även externa personer som är i behov av tillgång till systemen. Med hjälp av automatiserade regelverk rensas inaktiva konton bort när personal och elever slutar eller ändrar anställning och position. Det minimerar i sin tur riskerna för att obehöriga har tillgång till systemen, vilket kunde vara en konsekvens av den tidigare manuella administrationen.

Implementeringen har resulterat i en ökad automatisering, tydligare regelverk och minskad administration vilket gjort det enklare för både personal och elever. Lösningen är också tids- och kostnadsbesparande, inte minst vid skolstarten där man tidigare hade manuella rutiner. Vi får numera även bra underlag för skolfederation och andra federationslösningar, fortsätter Peter Lindholm.

– Med den nya gemensamma hanteringen av konton får man bättre koll på IT-miljön, kan enkelt städa bort gammal information och se till att uppdatera den som ska ligga kvar. I dag har vi cirka 98 procent korrekt information i samtliga system och det är en hög siffra som vi är väldigt stolta över, kommenterar Peter Lindholm.

Kompetens, dokumentation och klar målbild framgångsfaktorer

Samarbetet med Pulsen har fungerat utmärkt och vi upplever att de har en mycket hög kompetensnivå inom det här området. De konsulter vi arbetat med är också mycket duktiga på att dokumentera, vilket vi inom kommunen värdesätter högt. Det stabila regelverk som Pulsen infört har resulterat i att det under nio år enbart varit ett driftsstopp i skarpt läge. Det är fantastiskt bra, avslutar Peter Lindholm.

Peter Lindholms råd till kommuner som planerar att implementera en identitetslösning är att ha en bra grund där det går att verifiera informationen som finns i de delsystem som föder andra system. Då blir det lättare att digitalisera och att vidareutveckla lösningen. Peter rekommenderar även att man har en klar målbild av vad man vill uppnå och att man är medveten om att implementeringen kostar pengar. För att inte behöva göra avkall på några funktioner är det också viktigt att man från början har budgeterat för hela lösningen.

Vill du veta mer om Pulsens lösning till Ängelholm?

KONTAKT

John Torgersson

Interim VD

Shibuya AB

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås


Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: faktura@pulsen.se


Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell Instagram för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen
Officiell Youtube-kanal för Pulsen