Den digitala kommunens logotyp

Pulsen Integration > Ny plattform underlättar kommunernas digitalisering

Ny plattform underlättar kommunernas digitalisering

Pulsen och Barium, två företag med lång erfarenhet av digitalisering av processer inom offentlig verksamhet, gör nu gemensam sak och lanserar en plattform som bidrar till att öka takten på kommunernas digitaliseringsarbete. DenDigitalaKommunen.se skapar utrymme för utbyte av kunskap, processer och applikationer på bred front för Sveriges kommuner och möjliggör en mer effektiv och kundorienterad kommunal verksamhet.

Digitalisering av offentlig verksamhet är en stor och viktig fråga. För att lösa utmaningar som kommunerna står inför, både idag och i framtiden, behöver digitaliseringens möjligheter användas i hög utsträckning. Digitaliseringen i kommunerna påverkar också alla medborgare på ett eller annat sätt, och engagerar därför brett bland skattebetalare, företagare, elever, föräldrar, brukare, medborgare och anhöriga. Alla vill de att kvalitet, transparens och effektivitet ska råda inom den kommunala verksamheten.

Digitaliseringen för med sig komplexa frågeställningar och utmaningar för en enskild kommun. Många initiativ för att sprida kunskap, dela på investeringar och återanvända immateriella tillgångar har därför startats runt om i landet, både inom enstaka kommuner, med intresseorganisationer och i samverkansprojekt över kommungränserna. Problemet är att dessa initiativ oftast får begränsad nytta eftersom deltagarna är få, det saknas plattform för praktiskt kunskapsutbyte och där utvecklingsprojekt ofta ändå görs i olika varianter för varje kommun.


Med lanseringen av DenDigitalaKommunen.se har Pulsen och Barium skapat en mötesplats där en kommun enkelt kan dela med sig av sin kunskap, sina processer och sina framtagna applikationer till andra kommuner som står inför liknande utmaningar. Och samtidigt få del av andra kommuners kunskap inom andra områden kring digitalisering.

Den nya plattformen gör att många kommuner slipper uppfinna hjulet på egen hand. De kan helt enkelt dra nytta av andras arbete. Det gör arbetet med digitaliseringen och med utvecklingen av processerna mycket snabbare och effektivare. Det i sin tur sparar både tid och skattekronor som kan komma till bättre nytta hos medborgarna istället

Dick Orrmyr, Pulsen Integration

Plattformen DenDigitalaKommunen.se innehåller en digital applikationsplattform (Barium Live) där många kommuner redan har modellerat sina processer, skapat applikationer av tidigare manuella arbetsflöden samt dokumenterat kunskap om hur nya arbetssätt kan införas och förbättras. Redan vid lansering finns alltså mycket att tillgå på plattformen, bland annat inom kontakt med medborgare, anställningsprocesser och kränkningsprocesser.

 

EXEMPEL PÅ OMRÅDEN SOM FINNS TILLGÄNGLIGA PÅ PLATTFORMEN

  • HR-processer för introduktion av medarbetare
  • Kontaktcenter för medborgare
  • Vatten-/Avlopp-processer
  • Planprocesser för samhällsbyggnad
  • Avvikelsehantering inom vården
  • Inköp och upphandlings-processer
  • Kränkande behandling i skola
  • Ledningssystem för Socialstyrelsens författningssamling (SoSFS)


– Med DenDigitalaKommunen.se vill vi förtydliga värdet och användningsområdet av Barium Live för den kommunala sektorn. Vi hoppas att fler ska upptäcka möjligheterna och fördelarna med att dela processer och applikationer med varandra helt kostnadsfritt, säger Tobias Andersson, COO på Barium.

– Vi vill sätta fokus på det konkreta förändringsarbete som behöver ske för att införa digitala processer och arbetssätt inom den offentliga sektorn. Efter många framgångsrika införandeprojekt har vi på Pulsen samlat den kompetens och erfarenhet som krävs för att lyckas med detta, till exempel kring digitala integrationer mot verksamhetssystem eller organisationer och inom säker identitetshantering. Och så klart inom processutveckling med lokal kunskap inom olika tillämpningsområden för den kommunala förvaltningen. Genom att kombinera vår kompetens, kommunernas kunskap kring sina processer och de rätta digitala verktygen hoppas vi kunna tillföra stor nytta i den digitaliseringsutmaning som det offentliga Sverige står inför, avslutar Dick Orrmyr från Pulsen Integration.

Vill du veta mer om den
digitala kommunen?

KONTAKT

Dick Orrmyr

Affärsområdeschef

Pulsen Integration AB

031-709 82 49

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se

 

Alla kontor >

OM WEBBPLATSEN

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen