Datakod på en dator

Pulsen Integration > Så skyddar du dina användare från skadlig e-post

Så skyddar du dina användare från skadlig e-post

Ransomware, Cryptolocker, DDOS, APT-attacker, Malware m.m. Listan på olika cyberhot kan göras lång. Den skadliga koden har utvecklats under de senaste 30 åren, från att visa bilder på skärmen, till att vara riktade attacker som under flera års tid stjäl känslig information av organisationer och företag.

I dagens moderna samhälle har vi lärt oss att inte ta något för givet. Idag förväntas en anställd vara medveten om riskerna som finns med att öppna e-post från okända avsändare, vara aktsam om vilka sidor man besöker och att inte klicka på konstiga länkar. Men tyvärr räcker inte det.


Så vad kan vi göra för att de anställda ska kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt, utan att behöva vara IT-säkerhetsexperter?

Med hjälp av vår IT-säkerhetsanalys får ni en större insikt om risker och sårbarheter som finns i er organisation. För att på bästa sätt kunna hjälpa er har vi på Pulsen utformat ett par olika IT-säkerhetsanalyser med unika funktioner:

 • Vi ger er en helhetsbild över sårbarheter och risker i er IT-miljö
 • Ni får en skräddarsydd åtgärdsplan med lösningsförslag
 • Åtgärdsplanen ger er möjlighet att prioritera era resurser på ett effektivt sätt


Efter att vi har genomfört en analys hos er kommer ni att vara förberedda och kunna agera proaktivt som IT-avdelning.

Så skyddar du dina användare och organisation från skadlig e-post

Tre grundanalyser med olika fokusområden

Med Säker e-post ser vi över skyddet för skadlig e-post i er organisation. Tidigare var det vanligt att man t.ex. använde sig utav sårbarheter på hemsidor för att sprida skadlig kod. Idag är står vi inför en annan verklighet, där e-post är den vanligaste sättet att sprida skadlig kod.

Idag är e-post det vanligaste sättet att försöka infektera en anställds dator, tidigare var det mer vanligt att man till exempel använde sig ut av skadlig kod på hemsidor. Det är ett allvarligt hot när någon har för avsikt att skada, stjäla data från ert företag eller få direktkontakt med era anställda.

Sårbarhetsanalysen riktar in sig på att hitta de sårbarheter som kan finnas i er miljö för eventuellt intrång genom t.ex. en av era webbplatser. För att kunna skydda företagets användare och i slutändan hela organisation, behöver man se över hur ens IT-miljö är konfigurerad och underhållen.


Vi erbjuder en Linjelyssningsanalys där vi under en bestämd tidsperiod går igenom all data som passerar in och ut från ert nätverk för att upptäcka svårfunna hot som t.ex. APT-attacker. APT står för Advanced Persistent Threat, och är en attack som riktas mot ett företag eller organisation med målet att extrahera värdefull data. Det kan vara attacker som pågår i flera år där angriparen mycket diskret kartlägger hela organisationer för att komma åt sina mål.

Medvetenhet & proaktivitet

Följande ingår i en IT-analys:

 • Rapport med ett underlag gällande hot och risker hos er.
 • En åtgärdslista med prioriteringsordning
 • Genomgång på plats hos er med möjlighet att ställa frågor m.m.
 • Uppföljning på ert säkerhetsarbete efter 1 månad


SÄKER E-POSTANALYS

 • Er tekniska konfiguration idag av SPF, DKIM och DMARC
 • Konfidentiella e-postflöden
 • Riskanalys av utvalda användare gällande e-post
 • Information om svartlistning av e-postservrar

SÅRBARHETSANALYS

 • Sårbarhetsskanning av era servrar och webbapplikationer
 • En sammanställning och en prioriteringsordning över vilka hot vi tycker har störst risk och påverkan i er miljö.
 • Översikt på SSL-certifikat om de är osäkra eller utgångna

LINJEAVLYSSNINGSANALYS

 • Genomlysning av trafiken som passerar in och ut er miljö under en bestämd tid
 • Upptäcker flertalet svårupptäckta hot

För mer information, vänligen kontakta:

John Torgersson, john.torgersson@pulsen.se

Vill du veta mer om hur du skyddar dig mot skadlig e-post?

KONTAKT

John Torgersson

Interim VD

Shibuya AB

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås


Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: faktura@pulsen.se


Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell Instagram för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen
Officiell Youtube-kanal för Pulsen