Modulhus för Hjältevadshus

Pulsen Integration > Hjältevadshus digitaliserar för framtiden

Hjältevadshus digitaliserar för framtiden

Bristande integrationer med andra system, dålig datakvalité, processer som inte arbetar med varandra samt mycket dubbelarbete var det som fick Hjältevadshus att se sig om efter en lösning på det växande problemet.

I småländska Hjältevad har det byggts trähus med fokus på trygghet i över 70 år, vilket har resulterat i Sveriges säkraste byggmetod. Bolaget bildades 1947 och med sina 230 anställda har Hjältevadshus blivit Sveriges ledande husföretag.

 

– I dag är affärssystemet inte den enda systemlösningen ett företag arbetar med, detsamma gäller även för leverantörer och kollegor, säger Pontus Eklind, VD för Hjältevadshus som under åren upplevt svårigheter med att få tag på rätt personer, information och dokumentation hos tidigare leverantörer som hjälpt dem med system och integrationer.

 

– En del personer har slutat och gått till nya tjänster och i andra fall saknades det dokumentation för det arbete som utförts, fortsätter Pontus vilket gör det hela ohållbart i strävan om att upprätta ett kvalitetssäkert arbete.

Pontus Eklind på Hjältevadshus

Pontus Eklind, VD Hjältevadshus

Nytt grepp kring integrationsstrukturen

Tidigare integrationer som Hjältevadshus hade var så kallade ”direkt-kopplingar” mellan systemen, något som hämmar flexibiliteten i integrationsstrukturen samt riskerar att skapa onödiga leverantörsberoenden. Detta var en av de stora insatserna som behövde lösas.

Lösningen blev att samtliga integrationer skulle gå genom den integrationsmotor som Pulsen arbetar med, Mule. På så vis eliminerar man den komplexitet som direkt-kopplingar medför och framtida systembyten blir betydligt smidigare eftersom det inte påverkar övriga system.

Modern integrationsplattform grunden för digitalisering.


Med Mule får man även en modern integrationsplattform som kommer att hjälpa Hjältevadshus framåt i deras framtida digitala satsningar, eventuella systembyten eller nya digitala informationsflöden som ska effektivisera arbetet.

I dag är vi i full gång med att sätta upp integrationer mellan ett branschspecifikt design/ritverktyg och CRM-systemet samt en integration mellan CRM-systemet och ERP-systemet

Mikael Lindström, IT-ansvarig på Hjältevadshus

– Samarbetet med Pulsen har fungerat jättebra och vi är mer än nöjda. Projektet har hanterats väldigt professionellt och att valet föll på Pulsen var inte något svårt val för oss då Pulsen var den leverantör som kunde erbjuda hela konceptet och deras konsulter har en väldigt hög kompetens, fortsätter Mikael.

Digitalisering av hus

Att kunna erbjuda kunden en digital ”husväljare” som skall underlätta för de familjer som vill bygga hus där man själv konfigurerar ihop sitt hus är något som vi arbetar och planerar inför. Att kunna förfina processerna, få in rätt information i rätt system utan en massa handpåläggning skapar mer tid för oss att fokusera på det vi är bäst på samt tid att utveckla de kundprocesserna, säger Pontus.

– Vi vill närma oss kunden med kundloggning där vi kan kommunicera direkt med kunden. Dels skall alla handlingar som behövs i en husaffär med avtal finnas tillgängliga på ett enkelt sätt, men också att kunden ska kunna följa sin husprocess där visionen är att kunden skall få information om var huset är i processen. Exempelvis när huset börjar monteras så automatgenereras en bild som går direkt till kundens konto, fortsätter Pontus.

– Vidare så skall det även automatgenereras dokument ur ”husväljaren” som används internt, allt från bygglovshandlingar och ritningsunderlag till tillverkningsordrar, säger Pontus avslutningsvis.


Stärka kundrelationerna

Att köpa ett helt nytt hus, är för många en enormt stor ekonomisk investering, något som Hjältevadshus är väl medvetna om. Därav är det extra viktigt med god kommunikation mellan leverantör och den blivande husägaren. Under resans gång är det många val som skall göras, många dokument och avtal som skall skapas, att kunna bjuda in kunden i ett tidigt skede i processen och att kommunicera direkt till kund via det nya gränssnittet stärker relationen till kunden och gör dem delaktiga genom hela processen.

Bygg en framtidssäker integrationsstrategi

Under projektets gång har vi från Pulsens sida känt ett engagemang från Hjältevadshus gällande integrationsarbetet. Inte minst var kunden snabb att anamma Pulsens metodik, ta ett nytt grepp och börja bygga en stabil och framtidssäker integrationsstrategi. Det är långt ifrån vanligt att företag vågar satsa fullt ut. Alltför många företag inser inte vikten av att ta detta steg i dessa tider av integrationsbehov och digitalisering, säger Meysam Eriksson från Pulsen.

Vill du veta mer?

Läs vidare

KONTAKT

Meysam Eriksson

Säljare

Pulsen Integration AB

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se

 

Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen