Planeringsschema

Pulsen Integration > Framgångsfaktorn; En lösning i stället för fem

Framgångsfaktorn; En lösning i stället för fem

Att föra samman fem IT-avdelningar till en gemensam IT-produktion och kundtjänst-organisation är både modigt och riskfyllt, just detta stod Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda kommun inför år 2010. Resultatet blev Höglandsförbundet.

År 2010 beslöt sig Smålandskommunerna att föra samman sina IT-avdelningar. En av anledningarna var att de såg stora effekter med samverkan då samtliga kommuner använde samma typ av autentiseringslösning.
 
Förbundet började att centralisera sina IT-frågor och drift till Eksjö kommun. Den första åtgärden var att kartlägga de system och installationer som fanns hos samtliga kommuner. Den autentiseringslösning som användes hos dessa kommuner var PortWise, här skapades en gemensam installation för hela Höglandsförbundet. Denna har nu ersatts av en Hybrid Access Gateway (HAG).

Mer kapacitet och kostnadseffektivt

Att slå ihop en gemensam lösning i stället för fem likadana ger onekligen fördelar som enhetlighet, vilket inte bara handlar om administrationen av lösningen utan även om användarupplevelsen. Andra fördelar blev att Höglandsförbundet kunde satsa på att bygga en ordentlig lösning med redundans och större kapacitet då detta blev med kostnadseffektivt än om de fem olika kommunerna skulle göra det på egen hand.

Single Sign On en självklarhet

En annan stor fördelaktighet är säkerheten som gav en större insyn och överblick vilken information som fanns tillgänglig och vart. Höglandsförbundet är en stor organisation med många olika system vars autentisering skall fungera säkert.


Den breda basen av autentiseringsmetoder gör att det går att säkerställa användarens identitet på lämpligt sätt och med tillräcklig säkerhet utan att i onödan krångla till det för användarna.

Detta ger en kombination av smidighet för användaren och säkerhet för informationen. De användare som sitter i interna nätverk blir till exempel automatiskt inloggade i accesslösningen med hjälp av sin AD-inloggning. Användare på externa nät får autentisera sig med olika metoder beroende på vilken information de behöver tillgång till.

Hybrid Access Gateway navet för autentisering

Idag utgör HAG Höglandsförbundets primära accesslösning. Många av kommunernas användargrupper är i dag beroende av stark autentisering och åtkomst till skyddsvärd information.

Samtliga förvaltningar i förbundets kommuner använder sig av denna autentisering så även kommunernas intranät, och alla interna system som kan nås från Internet skyddas och tillgängliggörs med hjälp av denna lösning.

Lösningen är helt avgörande för Skolfederation

Lösningen hanterar även medlemskommunernas medverkan i Skolfederation och många andra molntjänster. Lösningen är helt avgörande för lärare och elevers möjlighet att jobba. Även vårdnadshavare når olika elevsystem med Bank-ID som säkerhet via HAG.


Internetstiftelsen som står bakom Skolfederation kräver att varje skolhuvudman som deltar i Skolfederation tekniskt måste presentera sig med sitt unika namn, detta klarar HAG-lösningen något som inte många andra lösningar klarar av.

Vill du veta mer om Höglandsförbundets lösning?

KONTAKT

John Torgersson

Interim VD

Shibuya AB

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås


Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: faktura@pulsen.se


Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell Instagram för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen
Officiell Youtube-kanal för Pulsen