John Torgersson VD på Pulsen Integration

Pulsen Integration > John Torgersson, ny vd på Pulsen Integration, blickar framåt

John Torgersson ny VD på Pulsen Integration

Vi är i startskedet av en enorm innovationsvåg inom IT när det kommer till att koppla samman system, data, organisationer och människor. För många verksamheter kommer omgivningen bli komplex och specialister behövas för att vägleda och skapa verklig nytta. Som företag måste man samtidigt våga välja väg för att bli bäst. Och den som är bäst kommer också att bli marknadsledande. Det säger John Torgersson som baserar sin framtidsblick på stor kunskap och mångårig erfarenhet inom integration och digitala processer.

Jag är övertygad om att ’Bäst leder till störst, snarare än störst leder till bäst’. Genom att fokusera och bli bäst på sina valda områden kommer man också bli ledande på marknaden.

John Torgersson

Den 1 februari klev John Torgersson in i rollen som vd på Pulsen Integration AB, ett bolag inom Pulsenkoncernen som hjälper företag och offentliga verksamheter att skapa säkra och digitala informationsflöden mellan människor, molntjänster, mobila enheter, saker, system och organisationer. Det är ett affärsområde som Pulsen varit starkt inom under lång tid, men som nu står inför förändringar på i stort sett alla punkter. Inte minst när det gäller att sammanföra en stor mängd olika system till att bli enhetliga informationskällor.

 

– Man pratar allt mer om ett Corporate Ecosystem, ett affärsmässigt ekosystem, där data från olika delsystem och processer kan samverka och komma till nytta. Som integrationsaktör är det vår uppgift att möjliggöra ett sådant ekosystem, säger John Torgersson som har en mycket lång erfarenhet inom integrationsområdet. Den erfarenheten kommer till god användning för att styra bolaget in i framtiden.

 

En explosionsartad utveckling väntar

– Vi tycker att det händer mycket nu och att utvecklingen går snabbt inom integrationsområdet. På samma gång är jag övertygad om att vi bara sett början på en enorm innovationstakt inom integration. Det är en marknad som visar en fantastisk utvecklingspotential och framtid. Vi ser till exempel alla uppkopplade prylar som med sakernas internet (IoT) behöver prata med varandra på säkra och effektiva sätt. Och inom artificiell intelligens går utvecklingen väldigt snabbt. AI påverkar inte minst möjligheterna att automatisera och eliminera manuellt arbete. Sedan kommer blockchain som något av en bubblare. Vi har definitivt bara sett början av utvecklingen kring blockchain och jag tror att det kan komma att helt och hållet förändra sättet vi ser på och jobbar med integrationer, förutspår John Torgersson och fortsätter:

 

– Och nyckeln till att lyckas inom samtliga dessa områden är att vi i varje stund vet vem vi pratar med. När miljontals enheter ansluter sig mot varandra och när system hos olika företag och organisationer flätas samman handlar allt om förtroende. Bra lösningar för identitets- och åtkomsthantering (IAM) och säkerhet spelar redan idag en avgörande roll och de kommer bli allt viktigare framöver.

 

Stort behov kring integrationslösningar

Framtiden ser lovande ut, men mycket av det som var framtid igår är verklighet och vardag idag. Behoven av välfungerande integrationstjänster och automatiserade processer är redan stort hos kunderna. Allt mer data samlas in men det är först när ”big data” blir ”smart data” som den kommer till verklig nytta för användaren.

 

– Det är mycket data som ligger hos olika leverantörer idag. Den informationen behöver kunna flyttas och hanteras med hög säkerhet och med full kontroll över behörigheter. Här krävs bra integrationslösningar, men också nära kopplingar till goda säkerhetslösningar och hela identitets- och åtkomstområdet. Det är sådant som vi som aktör behöver kunna och förhålla oss till för att på rätt sätt kunna vägleda kunderna, kommenterar John Torgersson.

 

Digital processhantering bidrar till bättre upplevelse

Digital processhantering bidrar till en bättre upplevelse

Ett annat område som John Torgersson ser kommer växa är digital processhantering, där mycket tid kan sparas genom att underlätta och automatisera verksamhetsprocesserna. Pulsen Integration arbetar idag bland annat med att utveckla digitala HR-processer som förenklar anställnings- och ”onboardingarbetet” inom en organisation och som ger en bättre upplevelse av hela rekryteringsprocessen, både för den som rekryterar och för den som blir anställd.

 

– Genom att förenkla kundernas vardag med mer automation och enklare hantering av arbetsuppgifterna skapar vi direkt nytta och får en bra start på ett samarbete. Inte minst ur den aspekten ser jag att affärsområdet kring processhantering kommer att växa. Jag drog själv igång affärsområdet ”Processinnovation” under min tid på Enfo, och har god erfarenhet av det. När kunden sedan vill gå vidare med sina integrationer har vi genom processarbetet redan bra överblick över deras affärsprocesser och hur de relaterar till aktuell data. Det gör att vi kan leverera ännu mer kvalitativa integrationslösningar till kunden. Att hjälpa till med att skapa effektivare processer för kunden är alltså en bra ingång som driver mycket integrationsaffärer, säger John Torgersson.

 

Våga fokusera för att vinna

John Torgersson är mycket väl insatt i integrations- och processfrågor. Han har en bakgrund som konsult och utvecklare med fokus inom dessa områden och har de senaste två åren lett affärsområdet Integration med cirka 220 anställda på IT-bolaget Enfo.

 

– Jag har gjort det mesta inom integrations- och processområdet och kan bidra med ganska lång erfarenhet. Jag har varit med om många förändringar längs vägen och sett vad som fungerar och vad som vinner på att undvikas. Det har gett mig en rätt god känsla när det kommer till att välja rätt väg framåt, säger John Torgersson.

 

Enligt John Torgersson är det avgörande att som bolag kunna välja vad man ska fokusera på. Den som sprider sig för brett och tunt kommer inte kunna hålla den kvalitet i detaljerna som kunderna kräver. När verksamheternas digitala ekosystem blir allt mer komplexa behöver de stöttning av specialister för att hamna rätt och fatta kloka beslut, och det är bara de som fokuserar som kan bli verkliga experter inom sina områden.

 

– Det finns en uppsjö av möjligheter men det går inte att springa på allt. Den största utmaningen inom ett område som präglas av omfattande innovation är att våga välja väg. Jag är mycket för att vi ska specialisera oss och bli bäst inom de områdena. Det kommer uppskattas av våra kunder och av våra medarbetare. Och då kommer tillväxten, både när det gäller nya kunder och nya medarbetare, att komma därifrån, säger John Torgersson.

 

Våga fokusera för att vinna

Livsnödvändig förändring och kontinuerlig utveckling

Att byta arbetsplats var inget som John Torgersson funderade på just nu, men det blev naturligt när han hittade en partner som stämde bra med de egna värderingarna.

 

– Jag kom att prata en del med Jonus [Pulsens koncern-vd Jonus Bartholdson] kring hur Pulsen vill jobba framåt och hans syn på ledarskap inom företaget. Jag såg att det fanns ett modernt ledarskap på Pulsen, med tankar och värderingar som stämmer bra in med mina egna. Pulsen har också ett tydligt syfte med varför man finns och vad man bidrar till i form av verksamhetsnytta, samhällsnytta och kundnytta. Det lockar mig, säger John Torgersson.

 

– Det är också ett väldigt intressant läge att komma in i Pulsen nu, med många förändringar och hög tillväxttakt inom koncernen. Ett bolag som funnits i över femtio år måste ha ställt om sig många gånger under resan, annars hade man inte funnits kvar. Det vittnar om öppenhet för förändring och utveckling, kommenterar John Torgersson och fortsätter:

 

– Jag ser förändring som något livsnödvändigt. Det är enda sättet att finnas kvar och vara relevant i långa loppet. Det är också betydligt bättre att omfamna förändring än att försöka hindra den. Här ser jag att mina tankar och Pulsens går i samma riktning, säger John Torgersson.

 

Ständiga förändringar innebär naturligtvis också krav på en organisation och på medarbetarna. När mycket är i rörelse är det viktigt att hitta fasta punkter och trygga sammanhang som förankrar arbetslivet. Som ledare lägger John Torgersson därför mycket vikt vid att skapa väl fungerande och jämlika arbetsmiljöer där alla kommer till sin rätt och kan prestera bra.

 

Hård med de mjuka sakerna – en bra affär

 – Arbetsplatsen ska vara ett schysst ställe där man vill vara och dit man kommer för att vilja jobba och utvecklas professionellt. Jag brukar vara rätt hård med de mjuka sakerna. Jag tycker också det är väldigt positivt att alla inte är lika på en arbetsplats. Det är viktigt att man som arbetsgivare bejakar olikheterna och kan fånga upp dem på ett bra sätt. På min arbetsplats ska man våga uttrycka åsikter och känslor och kunna vara den man är helt enkelt. I slutänden är en god arbetsmiljö också en bra affär. Då attraherar vi lättare den kompetens vi behöver. Vi vet också att medarbetare som mår bra presterar bättre. Det är något som kunderna märker av direkt, säger John Torgersson.

 

När John Torgersson tillträder vd-rollen ska han snart fylla fyrtio. Ännu säger han sig inte märka av någon fyrtioårskris och det verkar inte heller troligt att det kommer någon sådan. För en person som lever i och omfamnar förändring är ålder mest bara en siffra. Det är snarare den kontinuerliga utvecklingen och den växande erfarenheten som mäter dagarna.

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås


Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: faktura@pulsen.se


Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell Instagram för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen
Officiell Youtube-kanal för Pulsen