Pulsen Integration > Kommande app från Pulsen förenklar behörighetshantering

Kommande app från Pulsen förenklar behörighetshantering

Att ha kontroll på sin identitets- och åtkomsthantering är avgörande för de flesta verksamheter. En smidig hantering gör vardagen enklare för administratörer och användare, men det finns också allvarliga säkerhetsaspekter och dolda kostnader kring licenser som kan få stor påverkan på verksamheten. För att ytterligare underlätta hanteringen håller Pulsen på att utveckla en app som kompletterar företagets lösningar kring identitets- och åtkomsthantering.

Inom IT-infrastruktur är Microsoft Identity Manager (MIM) expert på att tilldela åtkomst och behörigheter till användare baserat på information från till exempel personal- eller elevsystem. Åtkomsthantering kan automatiseras så att slutanvändare alltid har rätt tillgång till de systemstöd som behövs i vardagen. Men när det saknas relevant metadata i grundsystemen kan problem uppstå. Utifrån önskemål från kunder tillsammans med ändrade lagkrav har Pulsen påbörjat utveckling av en app som kommer förenkla åtkomsthantering och ge ökad kontroll av behörigheter för många verksamheter.

För de flesta organisationer är väl uppsatt identitets- och åtkomsthantering avgörande för att IT-infrastrukturen ska fungera. Det handlar om att rätt användare ska få rätt tillgång till information och system vid rätt tidpunkt under hela identitetens livscykel, till exempel medan man är elev på en skola. Behörighetsnivåer kan förändras ofta och användare tillkommer och försvinner regelbundet inom verksamheten. För att hantera behörigheter används därför lösningar som kopplar samman till exempel personal- och elevsystem med lösningar som Microsoft Identity Manager (MIM).

I samband med integrationer kan man dock upptäcka att rätt metadata inte alltid finns tillgänglig kring alla slutanvändare och identiteteter i källsystemen. Här finns det utmaningar att lösa för organisationerna, exempelvis:

· Hur säkras priviligiera de användarkonton med höga behörigheter som inte är integrerade i synkroniseringen med MIM?


· Vad gör man när nödvändig information finns i systemkällor inom IT-infrastrukturen som ännu inte har integrerats med MIM?


· Har man kontroll över att man enbart bekostar licenser för de användare som behöver dessa?


Mjukvara och system har ofta licenskostnader som beräknas utifrån antalet användare som nyttjar systemet. I en organisation som inte har god överblick över sin identitetshantering är det lätt hänt att man betalar för fler licenser än man egentligen behöver. När medarbetare byter roller inom organisationen eller slutar helt är det långt ifrån säkert att behörigheter och licensavtal uppdateras i samma utsträckning. I förlängningen leder det till ständigt ökande kostnader för licenser.

 

Bristande kontroll över slutanvändarnas behörighet leder naturligtvis även leda till möjliga säkerhetsrisker för verksamheten. Många säkerhetshål inom IT-infrastruktur uppstår av att fel person får åtkomst till priviligierade användarkonton som i sin tur ger obegränsad åtkomst till utsatta system och information. Här behöver organisationen hitta lösningar bland annat kring hur man knyter ihop behörigheter som finns i olika system, och hur man bäst definierar roller som inom verksamheten främst baserar sig på arbetsrutiner och verksamhetsprocesser snarare än till exempel traditionella titlar.

 

Pulsen tar nu fram en app som bättre kommer kunna stödja kunderna i deras arbete kring komplicerade frågor kring identitets- och åtkomsthanteringen. Genom appen får de ökad kontroll över behörigheter och kommer därmed både kunna spara kostnader och minska potentiella säkerhetsrisker.

 

I appen kan man lägga till och ta bort applikationer och lägga till eller ta bort olika behörigheter som man själv registrerar in. En roll kan skapas upp så att den består av ett grundpaket av applikationer och behörigheter för viss typ av personal. ”Kundtjänstrollen” kan till exempel ha tillgång till system A, B och C med matchande behörigheter, medan ”Marknadsföringsrollen” har tillgång till system A, Y, Z med motsvarande behörighet.

 

Eftersom användarna i appen hämtas från Microsoft Identity Manager (MIM) så kan alla applikationer, roller och behörigheter också styras simultant i både MIM och i appen vid nyanställningar, förändringar och avslut. Appen tar kontroll över delar i IT-infrastrukturen som en identitetslösning oftast inte når fram till idag och är ett värdefullt komplement till befintliga lösningar för en organisations identitets- och åtkomsthantering.

 

Just nu är appen inne i en design- och kravställningsfas. Det finns skäl att återkomma till denna på nytt senare under utvecklingsarbetet.

Vill du veta mer om Pulsens App?

KONTAKT

John Torgersson

Interim VD

Shibuya AB

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås


Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: faktura@pulsen.se


Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell Instagram för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen
Officiell Youtube-kanal för Pulsen