Pulsen Integration > Enklare och säkrare kontohantering för Lärande i Sverige AB

Enklare och säkrare kontohantering för Lärande i Sverige med Pulsens lösningar

Lärande i Sverige AB driver utbildningsverksamhet många orter runt om i landet genom Erlaskolan på grundskolenivå och Realgymnasiet på gymnasienivå. Med stort antal elever och medarbetare är kraven på god identitetshantering stora.

Lärande i Sverige har cirka 3600 elever och 700 medarbetare, och stor rörlighet bland användarna av IT-resurser. Det ställer stora krav på hantering av identiteter och behörigheter. För att förbättra hanteringen och införa större mått av automatisering och kontroll av identiteter har Lärande i Sverige valt att teckna ett förvaltningsavtal med Pulsen Integration.

 

Pulsen har lång erfarenheten av identitets- och behörighetshantering och hjälper idag många verksamheter att skapa enklare, snabbare och säkrare hantering under hela en identitets livscykel.

 

– Valet av leverantör föll sig naturligt då Pulsen har stor erfarenhet inom skola och utbildning, kommenterar Fredrik Carenborn på Lärande i Sverige AB det nya avtalet.

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås


Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: faktura@pulsen.se


Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell Instagram för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen
Officiell Youtube-kanal för Pulsen