Pulsen Integration > Pulsen tecknar ramavtal med DiGG

Pulsen tecknar ramavtal med DiGG

Pulsen har vunnit en upphandling för den nya Myndigheten för digital förvaltning (DiGG). Avtalet har en möjlig avtalstid på 48 månader och avser att täcka myndighetens behov av konsulttjänster inom bland annat IT- och informationssäkerhet, arkitektur och systemutveckling.

DiGG är en ny svensk myndighet, skapad för att tänka nytt, hantera nya utmaningar och se nya möjligheter. Deras uppdrag är att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig. De bistår även regeringen med underlag för utveckling av digitaliseringen av den offentliga förvaltningen, de följer och analyserar utvecklingen.

 

DiGG:s ramavtalsupphandling avser att täcka myndighetens behov av konsulttjänster, det kan vara enstaka behov av expertkompetens eller längre uppdrag av förvaltningskaraktär. Genom ramavtalet får DiGG möjlighet att dra nytta av Pulsens långa erfarenhet och spetskompetens inom bland annat IT-säkerhet och informationssäkerhet, IT-arkitektur, systemutveckling och projektledning.

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås


Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: faktura@pulsen.se


Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell Instagram för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen
Officiell Youtube-kanal för Pulsen