Pulsen Integration > Effektivt ekosystem accelererar tillväxt

Effektivt ekosystem accelererar tillväxt

Att ta kontroll över sina digitala processer blir allt viktigare för att företag och organisationer ska kunna utveckla sin verksamhet och kommunicera med omvärlden. En väl designad och lättrörlig digital plattform innebär kortare time to market för nya produkter och tjänster och gör verksamheten konkurrenskraftig.

John Torgersson, VD Pulsen Integration

Som Nordens ledande leverantör av säkra och integrerade digitala informationsflöden hjälper Pulsen Integration sina kunder att utveckla verksamheten.


– Vi hjälper våra kunder att bli effektiva i sina ekosystem, så att de snabbt, enkelt och säkert kan hålla igång eller komma igång med digital kommunikation. Ingen verksamhet eller IT landskap fungerar isolerat och det är viktigt att kunna byta kommunikationspunkter och bilda nya konstellationer utan risk för stopp eller kommunikationsfel i verksamheten. Med vår hjälp får våra kunder och leverantörer effektiva digitala informationsflöden mellan mobila enheter, molntjänster, organisationer, människor och system, säger John Torgersson, VD på Pulsen Integration.


Hur utvecklar man ett effektivt digitalt ekosystem?


Anledningen till varför man behöver optimera den egna verksamheten med digitala verktyg är unik för respektive verksamhet. Det kan vara i syfte att bli mer kostnadseffektiv för att kunna utveckla verksamheten med nya produkter och tjänster eller för att kunna integrera förvärv i kärnverksamheten. Grunden till att lyckas med ett effektivt digitalt ekosystem är att ha en väl genomtänkt strategi för hur man integrerar verksamheter, människor, prylar och system. Samt hur man tillgängliggör den information som finns och som flödar inom en organisation på ett säkert sätt.

Hos de allra flesta företag finns idag en utmaning i att hantera att många jobbar på distans och mycket av verksamhetens information genomgår en flytt till molnet.


Just nu finns det på grund av pandemin något mindre kapital på marknaden vilket innebär att det är färre som satsar på att produkt- och tjänsteutveckla från grunden. Digitala ekosystem, eller det man kallar för business ecosystem, är något alla pratar om som det nya sättet att hitta tjänster och konstellationer som man var och en för sig aldrig hade kunnat skapa. Att ha förmågan att kunna gå ihop med olika aktörer för delad risk och avkastning innebär att verksamheter kan hitta innovation genom integration.


– Hos de allra flesta företag finns idag en utmaning i att hantera att många jobbar på distans och mycket av verksamhetens information genomgår en flytt till molnet. Vi ser att många verksamheter öppnar upp sin information och skapar APIer för att underlätta integration. Vilket ställer stora krav på kontroll och säkerhet kring åtkomsten av verksamhetens information, säger John Torgersson.

 Att använda digitala plattformar där vi sköter integration och säkerhet bidrar till ett att kunden blir snabbrörlig i sitt ekosystem.


Affärsrådgivning som underlättar digital transformation


Med experter inom bland annat strategisk rådgivning, affärsoptimering och datahantering har Pulsen Integration som mål att optimera verksamhetsprocesser, användarnytta och system.


– Vi jobbar inom områdena identitet, åtkomst, säkerhet, integrationer och processer och kan ansvara för hela utvecklingsprojekt. Att använda digitala plattformar där vi sköter integration och säkerhet bidrar till ett att kunden blir snabbrörlig i sitt ekosystem snarare än att ekosystemet blir snabbrörligt även om det kan vara en effekt på längre sikt. På grund av att kundens verksamhet då är snabbrörlig, automatiserad och har säker och auktoriserad insyn i informationsflöden kan de lätt ställa om utefter marknadens svängningar, säger John Torgersson.

jag vill veta mer om Pulsen Integrations tjänster


KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås


Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: faktura@pulsen.se


Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell Instagram för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen
Officiell Youtube-kanal för Pulsen