Pulsen Integration > Är din organisation redo för den nya säkerhetsskyddslagen?

Capisce

Är din organisation redo för den nya säkerhetsskyddslagen?

Den 1 april började en ny säkerhetsskyddslag gälla i Sverige och den berör alla organisationer som hanterar säkerhetskänslig information. Men många företag och verksamheter är inte väl förberedda för lagen.

Knappt har NIS-direktivet (Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster) hunnit landa och redan står nästa säkerhetsskyddslag att förhålla sig till.

 

Den första april i år började den nya säkerhetsskyddslagen att gälla. Kraven på säkerhetsskydd, som alltså ska skydda Sveriges säkerhet mot till exempel spioneri och terrorbrott, har förändrats bland annat genom att digitalisering ökat mängden säkerhetskänslig verksamhet som bedrivs i enskild regi.

 

Den nya lagen är därför både mer omfattande än tidigare och gäller inte bara offentlig verksamhet utan för alla organisationer som hanterar säkerhetsklassade uppgifter. Oberoende vilken verksamhet vi har - energiförsörjning, transport, vård och omsorg, digital infrastruktur med flera - behöver vi förhålla oss till den nya lagstiftningen.

 

IT-utveckling och digitalisering handlar i grunden om att lösa verksamhetsbehov på ett effektivt sätt, och samtidigt skapa bra förutsättningar för enkelhet och efterlevnad för IT som verksamheten. Men vi ser också en verklighet där IT-infrastrukturen växer och blir ett allt mer komplext lapptäcke av olika lösningar och funktioner som tillsammans ska försöka möta upp verksamhetens policys och regelefterlevnad.

 

Här räcker det inte med specifika punktinsatser utan vi behöver sikta mot mer automatiserade repetitiva och riskbaserade IT-säkerhetsanalyser med efterföljande aktiviteter mot compliance och regelefterlevnad. Var befinner sig din organisation i mognadstrappan när det gäller informationssäkerhet?


Cyber Security - IT-mognad i organisationer

Klicka för större bild

 

Pulsen har spetskompetens inom området Cyber Security. Som leverantör erbjuder vi ett strukturerat och metodiskt tillvägagångssätt med verktyg, metoder och ramverk (exempelvis ISO 27000 och ITIL) för att förstå en organisations kort- och långsiktiga behov för automatisering och digitalisering.

 

Samtidigt säkerställer vi att era långsiktiga mål och ert IT-landskap hänger ihop.

Vår metodik är väl beprövad och genom att applicera den på säkerhetsområdet kan vi hjälpa er att ta nästa steg inom säkerhet, automatisering och regelefterlevnad.

Jag vill veta mer om

hur säkerhetsskyddslagen påverkar min verksamhet

Multiple selection

Av: Mika Wrede

Mika Wrede jobbar med försäljning och kundrelationer med fokus inom Cyber Security & integrationsområdet.

 

Han tar gärna dialogen där vi belyser hela värdekedjan från behovsanalys till support & förvaltning. Mika har närmare 10 års erfarenhet inom området såväl mot privat och offentlig verksamhet.

 

Mika Wrede på LINKEDIN

Capisce

Capisce är en blogg från Pulsen Integration. Följ med oss på resan bland det senaste och det största inom integration och cyber security.  

SE ALLA BLOGGPOSTER

KONTAKT

Jacob Welsh

Sälj- och marknadschef

Pulsen Integration AB

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se

 

Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen