Pulsen Integration > Seminarie: Hur redo är din organisation att bemöta hot utifrån?

Seminarie: Hur redo är din organisation att möta hot utifrån?

Spear phishing och phishing har blivit ett växande samhällsproblem med stora konsekvenser som följd. Vi på Pulsen Integration bjuder nu in till seminarie med IT-säkerhet i fokus, där vi delar med oss av erfarenheter, möjligheter, fallgropar och andra praktiska tips som kan hjälpa din organisation att skydda sig mot en allt mer digitaliserad hotbild.

I takt med att digitaliseringen skapar nya möjligheter uppstår även nya risker. Hotbilden och angreppsmetoderna mot digital information och IT-system utvecklas ständigt. Allt fler organisationer möts av krav från sina ägare, kunder eller partners på att leva upp till standarder för informationssäkerhet och IT-säkerhet. Hur väl lever din organisation upp till kraven?

Pulsen erbjuder experttjänster och helhetsåtaganden där vi hanterar skydd, monitorering, åtgärd och utredningar i kunders miljöer.

Vi arbetar med en helhetssyn inom säkerhet; från installation och drift av IT-säkerhetssystem till analyser och skapande av policys och processer för riskanalyser, proaktiv kontinuitetsplanering och säker hantering av information.

Välkommen på en fullspäckad förmiddag om IT-säkerhet - boka din plats idag!

Anna Rusanen, ansvarig för ICT användartjänster på MTV

Information

TID: 9.00 - 11.30

DATUM: 22 maj 2019

PLATS: Waterfront Building, Klarabergsviadukten 63, Stockholm

Jag anmäler mig

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se

 

Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen