Mina eTjänster – ett gemensamt forum med andra kommuner

Enklare och effektivare processer

Mina eTjänster – ett gemensamt forum med andra kommuner

Jukebox är en eTjänstplattform i samverkan. Tillsammans med Pulsen är Jukebox utvecklat av och för svenska kommuner och är resultatet av många års erfarenhet. För att förädlingsprocessen ska kunna fortsätta har vi skapat forum för samverkan och erfarenhetsutbyte.

Dra nytta av e-tjänstbibliotek, metodhandbok och dela med er av era insikter till andra Fördelarna med samverkan är att kommunerna delar på: eTjänster, utveckling, finansiering, metodik och erfarenheter.

 

Lätt att integrera

Jukebox är lätt att integrera med kommunens ärendehanteringssystem och olika verksamhetssystem. I samma system kan man bygga upp nya interna processer för en effektiv e-förvaltning.

 

Tjänsten förenklar också samverkan med andra organisationer enligt kraven i de nationella IT-strategierna. Jukebox skapar helt enkelt en plattform för mera kvalificerade e-tjänster.

 

Jukebox innehåller funktioner som:

 • Mina engagemang
 • Ansökningsformulär med validering
 • Signering av en eller flera personer
 • Hjälpfunktioner
 • Beskrivning av handläggning/beslut
 • Status på ärende
 • Signering med e-legitimation
 • Meddelande till medborgare via e-post/SMS
 • SLA/Notifiering till handläggare
 • Handläggarstöd
 • Etjänstbyggare
 • Processbeskrivning
 • Arkivering och statistik
 • Över 100 färdiga e-tjänster från start

 

Jag vill boka en demo

KONTAKT

Dick Orrmyr

Senior Strategy Consultant

Pulsen Integration AB

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se

 

Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen