Identitets- och behörighetshantering

Lösningar och tjänster

Identitets- och behörighetshantering

Under digitaliseringsresan på företag och myndigheter uppstår många nya möjligheter, men även nya risker. Avgjort är att säker och effektiv hantering av digitala identiteter och behörigheter blir allt viktigare för alla.

Pulsens lösningar förenklar identitets- och behörighetshanteringen inom organisationen. Nya och befintliga användare får en positiv upplevelse genom ökad självservice.

 

Användare, administratörer och chefer får på enklaste vis full kontroll på användares behörigheter. Snabbhet och automatisering genom användande av roller och regelverk är en självklarhet, liksom att använda självlärande system för att identifiera och minimera riskerna. Våra lösningar hanterar alla typer av identiteter och behörigheter, oavsett som det är en person, en IoT-enhet eller en applikation.

 

Med Pulsens lösningar blir identitets- och behörighetshanteringen i verksamheten enklare, snabbare och säkrare under hela livscykeln.

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se

 

Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen