Tjänster och paketeringar

Control ID

Tjänster och paketeringar

ControlID från Pulsen kommer paketerat utifrån din verksamhets behov och önskemål, både på basnivå och på utökad nivå.

Bas – Starta med grunden

 

Tjänster och paketeringar för ControlID på basnivå.


Anställda

Skola

Anslutning av källsystemPersonaladministrativt system
Livscykelhantering av anställdas konton i ControlID och mottagande system med uppgifter om anställning och organisatonstillhörighet som hämtas från system så som Personec, Heroma, eCompanion och HR Plus.

Ja

Ja

Elevadministrativt system
Livscykelhantering av elevers konton i ControlID och mottagande system med uppgifter om skolplacering, klasser och undervisingsgrupper som hämtas från system så som Procapita och Extens.


Ja

Anslutning av mottagande systemKatalogtjänst
Synkronisering av användare och grupper i Active Directory eller eDirectory.

Ja

Ja

Microsoft Office365 eller Google G Suite
Synkronisering av användare, grupper och licenser i Office365 eller G Suite

Ja

Ja

Hantering av användaruppgifterDistribution
Automatiskt utskick av nya användares kontouppgifter till utvalda personer eller funktioner.

Ja

Ja

Självservice – lösenordshantering
Byte av lösenord eller återställning av lösenord med metoderna SMS, e-post eller säkerhetsfrågor.

Ja

Ja

Delegerad lösenordshantering
Funktion för lösenordsåterställning där utsedd personal ges rätt att hantera andra användares lösenord

Ja

Ja

Enkel inloggningIdentitetsfederation
Federerad inloggning till Office365 eller G Suite.

Ja

Ja

Skolfederation
Med Skolfederation blir det enklare att med en och samma inloggning, Single Sign On, tillgängliggöra en rad digitala tjänster inom utbildningsområdet.


Ja

 

PLUS – Utöka när behoven växer

 

Utökad kontohantering

 • Delegerad administration
 • Skapa och hantera konton för användare eller funktion som inte registreras i det personal- eller elevadministrativa systemet.


Utökad behörighetshantering

 • Självservice – behörighetsbeställning
 • När ytterligare resurser eller utökad behörighet behövs kan den anställde själv ansöka om denna. Ansökan går automatiskt vidare till utsedd personal för godkännande.
 • Granskning av behörigheter
 • Funktionalitet för enkel och effektiv granskning av utökade behörigheter.


Quality ID

 • Kvalitetssäkring av personuppgifter
 • Validering av personuppgifter mot Skatteverkets Navet-tjänst. Förändrade personuppgifter synkroniseras till anslutna system.


Katalogtjänst HSA

 • Anslutning till HSA
 • Livscykelhantering av identiteter med behörighetsgrundande egenskaper i katalogtjänst HSA.


Utökad anslutning

 • Anslutning till ärendehanteringssystem
 • Synkronisering av användare i system så som ServiceNow, LANDESK m.fl.
 • Anslutning till passersystem
 • Livscykelhantering av identiteter och behörigheter i passersystem så som ASSA ARX m.fl.
 • Säker inloggning
 • Inloggning med flera faktorer
 • Stark autentisering med flera metoder, exempelvis Mobilt BankID, SITHS-kort, E-ID2 och SMS.

Jag vill veta mer om ControlId

Kontakt

Måns Viktorson

Tjänsteansvarig ControlID

Pulsen Integration AB

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se

 

Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen