Control ID inom vård och omsorg

ControlID

Control ID inom vård och omsorg

Skapa grunden för tillitsfull e-hälsa. Digitalisering skapar nya möjligheter. Vård och omsorg görs tillgänglig på nya sätt och arbetet förenklas och rättssäkras med stöd av digitala processer. Nya möjligheter ställer samtidigt nya krav. I verksamheter där känsliga personuppgifter hanteras är graden av tillit till digitala identiteter och behörigheter A och O.

Kvalitetssäkra med Quality ID

Grunden för tillit är korrekta personuppgifter. Med Pulsens lösning för kvalitetssäkring av personuppgifter, Quality ID, valideras personuppgifter mot Skatteverkets Navet-tjänst. Förändringar hanteras i en databas som i sin tur förser anslutna system med de korrekta personuppgifterna.

 

Säkerställ efterlevnad av HSA-policy

Katalogtjänst HSA utgör en viktig komponent för att styra behörigheten i olika vård- och omsorgssystem. Lika viktig är tillämpning av HSA-policyn. Säkerställ att behörighetsgrundande egenskaper som medarbetaruppdrag, legitimerad yrkesgrupp och befattningskod följer anställningen och undvik risker med parallell administration. Med uppgifter från kommunens personaladministrativa system och kvalitetssäkring av personuppgifter kan manuella processer, rutiner och tidsödande administration av HSA-katalogen automatiseras.

 

Sambi – Förenklad tillgänglighet till digitala tjänster

Sambi är för vård och omsorg vad Skolfederation är för utbildningsområdet. Med ett standardiserat regelverk blir det enklare att med en och samma inloggning, Single Sign On, tillgängliggöra en rad digitala tjänster inom vård- och omsorgsområdet. Med ControlID får du alla förutsättningar för en lyckad implementering.

Jag vill veta mer om ControlId

Kontakt

Måns Viktorson

Tjänsteansvarig ControlID

Pulsen Integration AB

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se

 

Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen