Identitets- och behörighetshantering

Lösningar och tjänster

GDPR och er Identitets- och åtkomsthantering

I maj 2018 införs den nya dataskyddslagstiftningen GDPR. Ett område som kommer påverkas starkt är organisationers hantering av användaridentiteter för medarbetare, elever och partners. Pulsen är ledande inom området identitets- och åtkomsthantering (IAM) och kan utifrån vår erfarenhet stötta ert arbete kring GDPR inom detta område.

Tre aspekter kring identitets- och åtkomsthantering:

 

1) GDPR

Tillsammans med verksamheten gör vi en genomlysning av er IAM-lösning för att se hur den linjerar med GDPR, vad ni behöver tänka på och vilka eventuella förändringar som bör göras.

 

Vi ser över:

  • Hur livscykelhanteringen av identiteter är uppsatt
  • Hur livscykelhanteringen av attribut är uppsatt
  • Vilken historik som lagras i lösningarna
  • Hur förändringar loggas och vilket innehåll som lagras

 

Vi gör även en kartläggning av alla attribut som hämtas från källsystem eller skapas av identitetslösningen.

 

Rapporten kommer att visa vad som finns i identitetslösningen både för alla med en befintlig relation, som anställda, studerande och externa partners, men även för de som har haft en relation tidigare men inte har det idag.

 

Kartläggningen av historik och attribut är också ett viktigt hjälpmedel för informationsminimering och för att säkerställa att inga onödiga uppgifter lagras i lösningen.

 

2) Funktioner

I denna del utgår vi från Gartner Identity Governance and Administration (IGA) Deployment Model och gör en översikt över vilka områden och funktion som er lösning hanterar inom hela IGA-området. Hur motsvarar det dagens arkitektur och riktlinjer enligt ledande analytiker?

 

Vad finns det mer för områden och funktioner? Vilka av dessa innebär en låg risk att implementera men samtidigt ett högt värde? Vi visar också på vilka möjligheter som finns med produkterna ni äger och betalar licens för.

 

3) Processer, regelverk och datamodell

I denna del ser vi över hur de processer, regelverk och datamodeller som styr er lösning idag förhåller sig till aktuella riktlinjer och dagens erfarenheter. Det är inte ovanligt att man upptäcker att små justeringar kan ge stora fördelar i lösningarna.

 

Verksamheter förändras också över tid. Här får ni en hälsokontroll av regelverk och processer för att säkerställa att de verkligen följer de arbetssätt och processer ni har i verksamheten idag.

 

Alla tre aspekterna ovan resulterar i en utförlig rapport som ger er ett bra underlag till ert fortsatta GDPR-arbete.


Kontakta oss för mer information kring att genomföra en GDPR-genomlysning på er IAM-lösning.


KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se

 

Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen