Integrationer

Lösningar och tjänster

Integrationer

Digitalisering innebär ofta att information behöver flyttas mellan olika system eller bli tillgänglig för användare på helt nya sätt. Det kan handla om nya målgrupper som ska få del av informationen, nya presentationsgränssnitt som till exempel appar, eller att olika lokala system eller molntjänster behöver utbyta information med varandra utan mänskliga insyn.

De nya möjligheterna digitaliseringen bär med sig ställer också nya krav på hur man gör integrationer mellan system, hur man tillgängliggör API:er och hur man övervakar och monitorerar händelser och ickehändelser i lösningarna.

 

Pulsen hjälper organisationer att skapa säkra och effektiva digitala informationsflöden för sina verksamheter, samt övervakar dessa utifrån generella och kundanpassade regelverk 24/7.

Webbinarium Nodinite

Samarbetspartners

Jag vill veta mer om integrationslösningar

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se

 

Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen