IT-säkerhet, övervakning och spårbarhet

Lösningar och tjänster

IT-säkerhet, övervakning och spårbarhet

I takt med att digitaliseringen skapar nya möjligheter uppstår även nya risker. Hotbilden och angreppsmetoderna mot digital information och IT-system utvecklas ständigt. Allt fler organisationer möts av krav från sina ägare, kunder eller partners på att leva upp till standarder för informationssäkerhet och IT-säkerhet.

Pulsen erbjuder experttjänster och helhetsåtaganden där vi hanterar skydd, monitorering, åtgärd och utredningar i kunders miljöer.

 

Vi arbetar med en helhetssyn inom säkerhet; från installation och drift av IT-säkerhetssystem till analyser och skapande av policys och processer för riskanalyser, proaktiv kontinuitetsplanering och säker hantering av information.

Kontakta mig om IT-säkerhet

Genom att skicka in formuläret samtycker jag till att mina uppgifter behandlas i enlighet med Pulsens allmänna villkor. (pulsen.se/allmannavillkor)

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se

 

Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen