IT-säkerhetsanalys - Så skyddar du dina användare och organisation från cyberhot

IT-säkerhet, övervakning och spårbarbet

IT-säkerhetsanalys - Så skyddar du dina användare och organisation från cyberhot

Ransomware, Cryptolocker, DDOS, APT-attacker, Malware... Listan på olika cyberhot kan göras lång. Den skadliga koden har utvecklats under de senaste 30 åren, från att visa bilder på skärmen, till att vara riktade attacker som under flera års tid stjäl känslig information av organisationer och företag.

I dagens moderna samhälle har vi lärt oss att inte ta något för givet. Idag förväntas en anställd vara medveten om riskerna som finns med att öppna e-post från okända avsändare, vara aktsam om vilka sidor man besöker och att inte klicka på konstiga länkar. Men tyvärr räcker inte det. Så vad kan vi göra för att de anställda ska kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt, utan att behöva vara IT säkerhetsexperter?

 

Med hjälp av vår IT-säkerhetsanalys får ni en större insikt om risker och sårbarheter som finns i er organisation.

 

 • Vi ger er en helhetsbild över sårbarheter och risker i er IT-miljö
 • Ni får en skräddarsydd åtgärdsplan med lösningsförslag
 • Åtgärdsplanen ger er möjlighet att prioritera era resurser på ett effektivt sätt

 

Efter att vi har genomfört en analys hos er kommer ni att vara förberedda och kunna agera proaktivt som IT-avdelning.

 

Tre grundanalyser med olika fokusområden

 

Säker e-post

Med Säker e-post ser vi över skyddet för skadlig e-post i er organisation. Tidigare var det vanligt att man t.ex. använde sig utav sårbarheter på hemsidor för att sprida skadlig kod. Idag är står vi inför en annan verklighet, där e-post är den vanligaste sättet att sprida skadlig kod.

 

Idag är e-post det vanligaste sättet att försöka infektera en anställds dator, tidigare var det mer vanligt att man till exempel använde sig ut av skadlig kod på hemsidor. Det är ett allvarligt hot när någon har för avsikt att skada, stjäla data från ert företag eller få direktkontakt med era anställda.

 

Sårbarhetsanalys

Sårbarhetsanalysen riktar in sig på att hitta de sårbarheter som kan finnas i er miljö för eventuellt intrång genom t.ex. en av era webbplatser. För att kunna skydda företagets användare och i slutändan hela organisation, behöver man se över hur ens IT-miljö är konfigurerad och underhållen.

 

Linjelyssningsanalys

Vi erbjuder en Linjelyssningsanalys där vi under en bestämd tidsperiod går igenom all data som passerar in och ut från ert nätverk för att upptäcka svårfunna hot som t.ex. APT-attacker. APT står för Advanced Persistent Threat, och är en attack som riktas mot ett företag eller organisation med målet att extrahera värdefull data. Det kan vara attacker som pågår i flera år där angriparen mycket diskret kartlägger hela organisationer för att komma åt sina mål.

 

Medvetenhet och proaktivitet

 

Följande ingår i en IT-analys:

 • Rapport med ett underlag gällande hot och risker hos er.
 • En åtgärdslista med prioriteringsordning
 • Genomgång på plats hos er med möjlighet att ställa frågor m.m.
 • Uppföljning på ert säkerhetsarbete efter 1 månad

 

SÄKER E-POSTANALYS

 • Er tekniska konfiguration idag av SPF, DKIM och DMARC
 • Konfidentiella e-postflöden
 • Riskanalys av utvalda användare gällande e-post
 • Information om svartlistning av e-postservrar


SÅRBARHETSANALYS

 • Sårbarhetsskanning av era servrar och webbapplikationer
 • En sammanställning och en prioriteringsordning över vilka hot vi tycker har störst risk och påverkan i er miljö.
 • Översikt på SSL-certifikat om de är osäkra eller utgångna

 

LINJEAVLYSSNINGSANALYS

 • Genomlysning av trafiken som passerar in och ut er miljö under en bestämd tid
 • Upptäcker flertalet svårupptäckta hot

 

INVENTERING – ÖVERVAKNING

 • Realtidsvarningar när en ny enhet ansluts till nätverket. Upptäck inkräktare och identifiera nätverkssäkerhetshot.

Jag vill veta mer om IT-säkerhetsanalys

KONTAKT

José Madueño

Senior säkerhetskonsult

Pulsen Integration AB

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se

 

Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen