Våra värderingar

Utmanande | Personlig | Ansvarstagande | Långsiktig

På Pulsen ska alla kunna skapa sig ett hållbart och utvecklande arbetsliv. Våra gemensamma värderingar, som vi döpt till UPAL, hjälper oss lyckas med det.

För att hålla – och inte bara ”hålla ut” – ett helt arbetsliv behöver man grunda det i utmaningar, personliga relationer, ansvarstagande och långsiktighet. Vi har därför gjort det till en del av vårt DNA.

 

UPAL är de vägledande principer som formar vårt beteende och påverkar våra beslut på Pulsen. Det beskriver hur vi är som personer, vad vi står för, hur vi jobbar, vad vi kan åstadkomma och vad vi vill bli uppfattade som.

 

Det är ingen tvekan om att tydliga värderingar är centralt för Pulsens framgångar. Genom nöjda och engagerade medarbetare får vi nöjda och framgångsrika kunder och vi skapar tillsammans en attraktiv koncern för både medarbetare och kunder för lång tid framöver

 

Utmanande

Genom att utmana sig själv och sin omgivning håller vi oss skärpta och ser till att vi kontinuerligt utvecklas.


Personliga

Genom att vara personliga bygger vi relationer som leder till fortsatta affärer och lönsamhet.


Ansvarstagande

Genom att tillsammans ta ansvar för helheten hjälper vi våra kunder och våra kollegor att växa.


Långsiktig

Genom UPAL bygger vi också långsiktiga relationer med medarbetare, med kunder och med samhället.


Vi skapar en bättre omvärd
med IT som möjliggörare

 

 

Pulsen Integration är en del av Pulsenkoncernen. Vår gemensamma vision att att vara med och skapa en bättre omvärld med IT som möjliggörare. I filmen ser du några exempel på hur vi gör detta i vardagen.

 

Läs mer om Pulsenkoncernen
och våra gemensamma värderingar

 

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås


Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: faktura@pulsen.se


Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell Instagram för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen
Officiell Youtube-kanal för Pulsen