Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

VÄXEL: 033-17 18 00

E-POST: info@pulsen.se

FAKTURA: faktura@pulsen.se