För Pulsens restaurang- och konferensverksamhet har hög kvalitet kombinerat med hållbarhet länge varit i fokus. Pulsen Konferens är Borås första KRAV-certifierade lunch- och konferens- anläggning.

För Pulsens restaurang- och konferensverksamhet har hög kvalitet kombinerat med hållbarhet länge varit i fokus. Pulsen Konferens är Borås första KRAV-certifierade lunch- och konferens- anläggning.

Idag ligger KRAV-märkningen på nivå 1, vilket innebär minst 25 procent KRAV-godkända råvaror för mat och dryck. Parallellt använder man gärna lokalproducerade råvaror, arbetar strukturerat med återvinningsfrågor och för en minskning av matsvinnet, både i produktionen och hos kunderna.

Hållbarhetsredovisning 2020/21

Pulsen Konferens