Mitt bland äppellundar, grönska och vikar i Kungliga Nationalstadsparken i Stockholm ligger fastigheten Växten. Den historiska byggnaden har ägts av Pulsen sedan början på millennieskiftet, och idag huserar flera av koncernens bolag och externa hyresgäster här.

Mitt bland äppellundar, grönska och vikar i Kungliga Nationalstadsparken i Stockholm ligger fastigheten Växten. Den historiska byggnaden har ägts av Pulsen sedan början på millennieskiftet, och idag huserar flera av koncernens bolag och externa hyresgäster här.

Ett viktigt led i att anpassa en äldre byggnad till dagens mått är att se till att moderna metoder för att optimera energiförbrukningen används. Därför har man under året börjat jobba med EcoPilot, en produkt som analyserar och energioptimerar fastigheten.

Hållbarhetsredovisning 2020/21