Vilka insatser våra bolag gör varierar utifrån bransch, men som koncern handlar det om att samla allt hållbarhetsarbete under samma paraply. Här går det hand i hand med våra grund-värderingar – att utmana, vara personliga, ta ansvar och att jobba långsiktigt. Genom att arbeta för att verksamheten ska vara socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar blir våra bolag långsiktigt relevanta för medarbetare, kunder och samhället runt oss.

Att arbeta med hållbarhetsfrågor sträcker över många områden. Vi har valt att särskilt fokusera på ett antal globala mål, men vi har också kompletterat dessa med ytterligare områden som vi tycker är viktiga och där vi har stora möjligheter att påverka inom våra verksamheter. Vår ambition är att hållbarhet ska vara en given del i alla aspekter av vår vardag.

Vi vill göra affärer som är bra för alla parter. En förutsättning för att klara det och för att bygga långsiktiga relationer är att affärerna präglas av god affärsetik och att de utgår från ett hållbarhets-perspektiv. Ibland styrs hållbarhetsarbetet av lagar och regler, men det handlar också om sunt förnuft. Det är kombinationen av dessa som skapar de bästa förutsättningarna för ett bra hållbarhetsarbete.

En arbetsgivare som ska kunna attrahera och behålla sina medarbetare förväntas ta ett stort ansvar kring hållbarhetsfrågor. Vårt hållbarhetsarbete blir därmed också en fråga om att lösa vår framtida kompetensförsörjning och att utvecklas som en attraktiv arbetsplats. Frågor som handlar om hållbarhet kan ofta kännas komplexa och svåra att påverka, särskilt ur ett globalt perspektiv. Vi tror ändå på att försöka påverka utvecklingen med de medel vi har. Vi är övertygade om att Pulsen Groups medarbetare, kunder, leverantörer och partners tillsammans kan göra skillnad i hållbarhetsarbetet — både på kort och på lång sikt.

Våra prioriterade globala mål

Inom hållbarhetsarbetet har Pulsen Group under verksamhetsåret 2020/2021 valt att fokusera främst på FN:s globala mål:

 • 3: God hälsa och välbefinnande
 • 4: God utbildning för alla
 • 5: Jämställdhet
 • 7: Hållbar energi för alla

 

Väsentliga hållbarhetsfrågor

Utöver de globala målen har Pulsen även ett antal väsentliga hållbarhetsfrågor:

 • Energieffektivisering och val av energikällor
 • Avfall- och livscykelperspektiv
 • Ekonomisk trygghet och sund ekonomi
 • Affärsetik och transparens
 • Informationssäkerhet
 • Kvalitet
 • Medarbetarskap och attraktiva arbetsplatser
 • Ett hållbart och utvecklande arbetsliv

 

En gemensam värdekedja

Pulsen Groups bolag har en gemensam värdekedja, där lösningar och leveranser utgår från kundens faktiska behov. Kundnöjdhet och kvalitet följs också upp kontinuerligt med kunderna. Det säkerställer att vi skapar lång-siktiga och värdefulla relationer för alla parter.Bolag som omfattas av hållbarhetsredovisningen 2020/21

Pulsen Group består av självständiga bolag verksamma inom en bredd av olika branscher. Under året har vi som moderbolag certifierat oss inom ISO 14001 och ISO 9001 som ett viktigt led i vårt hållbarhetsarbete.

 

Indicate me är experter på kundservice och har gedigen erfarenhet av branschen. Med
sin expertis och moderna uppföljningssystem hjälper de kunder till förbättrad kvalitet,
ökad effektivitet och ökat självledarskap i sin kundservice. Indicate me erbjuder ett system som samlar alla viktiga nyckeltal gällande kundservice på ett ställe, vilket ger företag en 360° vy av sin kundservice. Indicate me ägs av Releasy Customer Management AB och är en del av Pulsen Group.

indicateme.se

 

Pulsen Integration hjälper verksamheter att bli effektivare samtidigt som driftskostnaderna minskas drastiskt. Vi är experter på att integrera människor, applikationer och prylar genom att implementera datadrivna lösningar som går att skala. Allt detta med säkerhet som går i linje med verksamheternas krav. Idag hjälper Pulsen Integration hundratals verksamheter att dra nytta av redan gjorda investeringar samtidigt som de stöttar deras digitala transformation.

pulsen.se/integration

 

Pulsen Omsorg har digitaliserat välfärden i över 30 år. Lång erfarenhet och hög kompetens hos våra medarbetare gör oss till en trygg leverantör för framtidens digitalisering för kommu-nala och privata vårdgivare. Genom innovation och modern teknologi kombinerat med gedigen verksamhetskunskap skapar vi, tillsammans med våra kunder, marknadens bästa lösningar för kommunal och privat omsorg.

pulsen.se/omsorg

 

Shibuya vet att det krävs erfarenhet, kunskap och engagemang för att matcha kundernas behov. Bolagets leveranser kring IT-drift och datacenterinfra-struktur är en avgörande del i kundernas dagliga verksamhet. Därför möter en lösning från Shibuya alltid de högsta kraven på trygghet, tillgänglighet och affärsnytta. När kundbeteenden förändras, nya affärsidéer föds och teknikskiften avlöser varandra ser vi till att en stabil IT-drift, oavsett om det är lokalt i bolagets egna datahallar i Sve-rige, i privata moln eller i publika lösningar, gör verksamheten effektiv och lönsamma.

Certifieringar: ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001

shibuya.se

 

Hjältevadshus har byggt småländska kvalitetshus sedan 1947 och vet vad som krävs – de är med dig hela vägen från de första funderingarna, via det första spadtaget och fram till den där härliga känslan när du flyttar in. Bolaget bygger hus, med Sveriges säkraste byggmetod, där du tryggt kan flytta in med hela din familj och där det finns gott om plats för alla era behov.

hjaltevadshus.se

 

Pedab omvandlar idéer till IT-lösningar för digitala, säkra och intelligenta företag. Tillsammans med sitt ekosystem erbjuder de kunderna den bästa kombinationen av lösningar, tjänster och leverans och bygger långsiktiga partnerskap med dem som delar Pedabs passion för att hjälpa organisationer ligga ett steg före.

Certifieringar: ISO 9001 | ISO 14001

pedab.se

 

Pulsen Fastigheter ger värde till kunderna genom ett långsiktigt engagemang. Bolaget förvärvar, skapar och förvaltar kreativa och inspirerande miljöer för kontor, industrier och lager och för boende i deras bostadshus. Pulsen Fastigheter har bostäder och kontorsfastigheter i centrala Borås, där man också har den populära mötesplatsen Pulsen Konferens och Restaurang Astern. Bolaget har dessutom kontors- och industrifastigheter i Stockholm och Hjältevad.

pulsenfastigheter.se

 

Pulsen Konferens och Restaurang Astern är det mest självklara valet för en komplett mötesupp-levelse i centrala Borås. Bolaget ger utmärkt mathantverk i den KRAV-märkta lunchrestaurang-en, hållbart fokus, digitala möteslösningar och professionell konferensservice.

Certifieringar: KRAV, nivå 1

pulsenkonferens.se

 

Releasy är en av Sveriges ledande aktörer inom kundservice och försäljning. Med över 30 års erfarenhet inom branschen har de samlat på sig en solid expertis inom kundservice, vilket möjliggör leverans av den bästa kundupplevelsen för dig och dina kunder. Bolaget driver framgångsrikt utvecklingen inom branschen med fokus på AI-relaterade lösningar inom kundservice. Releasy finns idag i Stockholm, Linköping, Borås, Borlänge och Barcelona.

Certifieringar: Ecovadis | ISO 14001

releasy.se

 

Om Pulsen Groups hållbarhetsredovisning 2020/21

Pulsen Groups hållbarhetsredovisning omfattar samtliga majoritetsägda bolag inom koncernen. Hållbarhetsredovisningen ingår som en integrerad del av Pulsen Groups årsredovisning för verksamhetsåret 2020–2021, följer årsredovisningens krav och tidsplaner, samt godkänns av styrelsen tillsammans med årsredovisningen.

Information kring Pulsens hållbarhetsarbete finns även online på pulsen.se/hallbarhet.

Hållbarhetsredovisning 2020/21