När Kammarkollegiet i maj offentliggjorde resultatet för ramavtalet IT-drift för området ”mindre” stod det klart av Shibuya var en av de vinnande leverantörerna.

”Det är avgörande för Sverige att den offentliga sektorn fortsätter på den digitala resan. Ramavtalet är ytterligare ett kvitto på att vi har ett erbjudande som passar det offentliga Sverige. Vi är en partner som kan accelerera digitaliseringen på ett säkert sätt genom våra svenskägda driftsenheter och vår inhemska kompetens”, säger Christina Backlund, VD för Shibuya.

Christina Backlund ser ett ökande intresse både från privata aktörer och den offentliga sektorn för framtidssäkra driftslösningar:

”Vi vet sen tidigare att vi uppskattas för vår flexibilitet och förmåga att hitta nya lösningar. Vi tror att många kan uppskatta möjligheten att prova nya AI-applikationer om man vet att datan lagras och hanteras av oss.”