Ledning

Långsiktigt engagemang och dynamiskt ledarskap.

Familjeägd koncern

Pulsen Group är en familjeägd svensk koncern. Moderbolaget Pulsen AB har fokus både på att långsiktigt utveckla koncernen i stort och på att stötta och utmana de självständiga bolag som ingår i Pulsengruppen.

I ledningsgruppen ingår nyckelfunktioner för det arbetet och de tar alla sin utgångspunkt från Pulsens övergripande vision och gemensamma värdegrund.

Ledningsgrupp Pulsen Group

Jonus Bartholdson

VD, Pulsen Group

Alison Arnold

CMO

Maria Bergström

Redovisningschef

Eva Fröberg

People and Culture Manager

Sören Rantzow

CIO

Jakob Unfors

Investment Manager

Joakim Wahlberg

CFO

Jerk Zander

CBDO