Licensförsörjning

Ramavtal Licensförsörjning

Ramavtalet omfattar licenser, abonnemang och prenumeration av programvara och publika molntjänster. Ramavtalet omfattar dessutom support, uppgraderingar och uppdateringar av befintligt innehav av programvaror. Ramavtalet omfattar också alla typer av licenstjänster som hjälper en myndighet med sina licenser.

Exempel på licenstjänst är stöd i licensfrågor, licensinventering, stöd vid licensrevision, licensrådgivning, licensuppföljning, val av licenstyp, ändring av licenser, kravspecifikation vid köp av nya licenser, hjälp vid avrop av licenser och fakturagranskning. Ramavtalet omfattar inga andra konsulttjänster.

 

Avtalsperiod: 2019-02-18 - 2021-02-28

Förlängningsoption max t.o.m: 2023-02-28

 

Läs mer:

https://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/it-och-telekom/Programvaror-och-tjanster/licensforsorjning/IngaAvropsformer/