Vård Skola Omsorg

Ramavtal Vård Skola Omsorg

Ramavtalet Vård Skola Omsorg omfattar programvaror och tjänster som primärt används inom sjukvård, tandvård, hälsovård, kommunal omsorg, förskola, grundskola, gymnasium, högskola och universitet.

Exempelvis schemaläggning, pedagogiska verktyg, elevstöd, ruttplanering, friskvård, patienthantering, kontaktytor mot vårdtagare. Ramavtalet omfattar konsulttjänster i form av t.ex. installation, konfiguration, migrering, projektledning, systemadministration, systemutveckling, test och utbildning.

Ramavtalet omfattar inte licenstjänster i form av Software Asset Management (SAM) samt råd och stöd med licenshantering.


 

Läs mer:

https://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/it-och-telekom/Programvaror-och-tjanster/vard-skola-omsorg/IngaAvropsformer/

 

Avtalsperiod: 2019-01-01 - 2021-01-01

Förlängningsoption max t.o.m: 2023-01-01