Gnosjö håller handen

Ett nytt stöd för Gnosjö

År 2011 gick Gnosjö kommun ut i upphandling, de skulle upphandla ett tidmätnings-system som skulle kunna integreras med deras verksamhetssystem Magna Cura. Syftet med upphandlingen var att brukaren enbart skulle betala för utförd tid från det att låset öppnas till dess att det stängs igen.

Vad var deras utmaning?

Den dagliga hanteringen av nycklar var ett stort och kostsamt problem inom hemtjänsten. För att kunna arbeta effektivt var det viktigt att minimera hemtjänstens användande av vanliga nycklar i hela kommunen. Gnosjö kommun ville även att besöken skulle mätas för att kvalitetssäkra att brukaren enbart betalade den faktiska hemtjänstetiden.

Vår lösning

Lösningen blev en modul innehållande digital nyckelhantering som passade kommunens kravställande bäst för att mäta tid.

 

Verktyget för att bli en nyckelfri kommun med ett kvalitetssäkert tidsmätningsystem var en enkel mobiltelefon och fungerande integration till Magna Cura vilket är det system som innehåller alla uppgifter. Inget dubbelarbete behövdes, information hämtas från verksamhetssystemet Magna Cura och personalen fick korrekta brukaruppgifter direkt till telefonen och med samma telefon kunde de sedan öppna brukarens dörr och tidsmätningen var igång. Framöver ska den registrerade tiden föras över till Magna Cura och automatiskt bli till ett fakturaunderlag.

Vilka blev fördelarna?

Med denna integrerade lösning så sparar Gnosjö kommun både tid och pengar, i form av minimerad restid då personalen inte behöver åka och hämta nycklar, ökad säkerhet då brukaren snabbare får hjälp vid larm. Lösningen erbjuder stöd för att i Magna Cura följa upp och kvalitetssäkra besök och övriga aktiviteter som utförs i hemtjänsten, detta genererar i sin tur ett underlag för utfört arbete hos brukaren.

Magna Cura ger oss korrekta uppgifter direkt till telefonen, som vi sedan kan öppna brukarens med och tidsmätningen är igång

Sjuksköterska, Gnosjö Kommun

Vad blir nästa steg?

Det som kommunen står inför i nästa fas är att införa medicinskåp, ett medicinskåp där låset hanteras med en digital nyckel, denna lösning bygger på samma teknik som kommunen införde i samband med upphandlingen av tidmätningssystemet.

 

Medicinskåpen placeras ut hos brukaren och ansluts mot det befintliga IT-systemet.  Personal som har behörighet att låsa upp brukarens dörr med en digital nyckel i sin mobiltelefon får då behörighet att även låsa upp brukarens medicinskåp med en mobiltelefon, RFID-tag eller larmtelefon.

 

Magna Cura är det bakomliggande verksamhetssystemet som genererar information så rätt person kan öppna medicinskåpet liksom att rätt medicinering ges.

KONTAKT

Anette Salmela

Kundansvarig

Pulsen Omsorg AB

KONTAKT

Lena Jivesten

Kundansvarig

Pulsen Omsorg AB

Håll dig uppdaterad 


Information som lämnas i formuläret kommer bearbetas av Pulsen och användas för att skicka relevant information från oss.