Öppen dörr till korridor

Socialtjänsten mer tillgänglig och transparent med modernt stödsystem

Dagens medborgare är vana vid hög tillgänglighet, delaktighet och transparens.

För tio år sedan initierades ett utvecklingsprojekt inom socialtjänsten för att möta medborgarnas behov samt bedriva snabbare och säkrare processer. Stödsystemet som utvecklades är en modern webbaserad tjänst vid namn Pulsen combine och nyttjas idag av 25 kommuner.

 

Allt började för tio år sedan när KSL (Kommunerna i Stockholms Län) Nacka, Täby och Upplands Väsby gick samman i ett utvecklingsprojekt. Man sökte ett bättre arbetssätt inom socialtjänsten som involverade medborgarna i processen. Målet var att arbeta mer enhetligt, få fram tydligare underlag, garantera en säker handläggning och kontrollera att man lever upp till uppsatta mål. Ökad transparens, bättre service och säkrare hantering blev därför utgångspunkten för den upphandling som följde.

Innovationsupphandling

2007 bjöd kommunerna in till en innovationsupphandling där företag ombads komma med förslag på ett nytt arbetssätt och systemstöd. IT-företaget Pulsen vann upphandlingen och utvecklade under 2008 – 2012 ett IT-stöd som man kallade Pulsen combine. 2013 var tjänsten färdig att levereras, idag har man avtal med 25 kommuner runt om i landet.

 

Möter dagens behov

Pulsen combine är en komplett tjänst för hela den kommunala socialtjänsten. Det är ett modernt, webbaserat stödsystem som effektivt knyter samman medborgare, myndighet och utförare. Varje kategori har sin egen enhet. Tjänsten hanterar processer för äldreomsorgens alla ärenden, HSL, handikappomsorgen samt individ- och familjeomsorgens ärenden.

Pulsen combine ger bättre insyn för medborgarna och deras anhöriga och närstående, snabbare och effektivare handläggningstider samt tillgänglighet dygnet runt, berättar Anders Heland, Pulsen.

 

Tillgänglighet och säkerhet

Pulsen combine används för att följa en enhetlig metodik, skapa strukturerade handläggningar och garantera kvalitet. Tillgänglighet och säkerhet är nyckelord. Systemet ska vara transparent samtidigt som inloggningen är säkrad via certifikat. Alla som gör en ändring loggas och ett formulär kan bara fyllas i en gång. Tack vare att utrymmet för fritext är begränsat minskar risken för att information blir godtycklig. Sparad information visas sedan i flödet där det finns behov av att ha med uppgifterna. Sekretessbelagda uppgifter behöver aldrig lämna systemet vilket ger en säkrare hantering än i den allmänna postgången. Pulsen combine är byggt från grunden och är en molntjänst. Det innebär en mer ekonomisk lösning vilket gagnar kommuner med en begränsad budget.

Vill du veta mer om denna lösning?

KONTAKT

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se

 

Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell Instagram för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen
Officiell Youtube-kanal för Pulsen