Västerås stadsvapen

Västerås stad förlänger samarbetet med Pulsen

Socialtjänsten i Västerås stad har använt IT-tjänsten Combine sedan 2012 och väljer nu att teckna avtal på ytterligare tre år med Pulsen Omsorg.

Västerås är en kommun som aktivt arbetar med digitalisering på många områden, alltifrån bredbandsutbyggnad och digital medborgardialog i stadsutvecklingen till smartare välfärd genom digitala möjligheter. Staden har varit nominerad till årets IT-kommun och ligger ofta i framkant kring bra digitala lösningar som ger nytta både för medborgare och för de anställda inom kommunen.

Redan 2013 inledde staden ett samarbete med Pulsen kring tjänsten Combine, marknadens modernaste stödsystem för kommunal socialtjänst. Genom att välja ett heltäckande och webbaserat IT-stödsystem som skräddarsytts utifrån den kommunala socialtjänstens behov knöt Västerås stad effektivt samman medborgare, myndighet samt privata och kommunala utförare inom äldreomsorgen. Nu förlänger man avtalet med Pulsen Omsorg med ytterligare tre år.

Västerås stad ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Pulsen som leverantör även kommande tre år

Erik Hörnqvist, systemförvaltare i Västerås Stad

– Det är väldigt roligt att få fortsätta vårt samarbete med Västerås stad. Västerås ligger i framkant på många områden inom äldreomsorgen och har en lösningsfokuserad approach som gör att vi lär oss väldigt mycket av varandra. Vårt samarbete är utvecklande både för tjänsten Combine och för Pulsen Omsorg. Och vi vet ju dessutom att vi tillför bra nytta till västeråsarna, säger Klaes Göransson på Pulsen Omsorg.

Tjänsten Combine tog sin utgångspunkt i en kartläggning av socialtjänstens alla processer som genomfördes 2002, och Combine vidareutvecklas hela tiden i nära samarbete med kommuner och genom de många Pulsenanställda som har en bakgrund från socialtjänstens verksamheter.


Tjänsten hanterar processer för äldreomsorgens alla ärenden som hjälp i hemmet, dagverksamhet, korttidsboende, färdtjänst och särskilt boende. I Combine finns dessutom hantering av handikappomsorgens och individ- och familjeomsorgens ärenden. Hanteringen underlättas genom att all information finns i ett och samma system. Genom att tillse att både lagstiftning och fastslagna processer följs säkerställs också en hög rättssäkerhet i hanteringen.

Vill du veta mer om Pulsens samarbete med VÄsterås stad?

KONTAKT

Anette Salmela

Kundansvarig

Pulsen Omsorg AB

KONTAKT

Lena Jivesten

Kundansvarig

Pulsen Omsorg AB

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se

 

Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell Instagram för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen
Officiell Youtube-kanal för Pulsen