Personer går över Sergels Torg i Stockholm

Digitalisering skapar möjligheter för social innovation

För den som hamnat i utanförskap kan vägen tillbaka kan vara lång och besvärlig, inte minst i storstadsregionerna där bostadsbristen är stor och takten i arbetslivet ofta intensiv. Stockholms Stadsmission jobbar på bred front för att skapa ett mänskligare samhälle för alla. De tar hjälp av digitalisering och moderna IT-tjänster för att arbeta smidigare och säkrare.

Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation som bildades i mitten av 1800-talet för att hjälpa dem som då hade det sämst i samhället. Utvecklingen i Sverige har gått i en rasande takt sedan dess, men det finns fortfarande stort behov av insatser. Stockholms Stadsmission arbetar för att skapa rimliga livsvillkor för utsatta grupper genom akuta stödinsatser och genom att ge förutsättningar för långvariga förändringar.

 

Utifrån de behov som finns i Stockholmsområdet hjälper de människor komma in på eller komma tillbaka till arbetslivet, att minska hemlösheten i staden och att ge akut stöd och sociala sammanhang för människor på flykt. De driver även gymnasieskolor, en gymnasiesärskola samt vuxenutbildning inom ramen för Stadsmissionens Folkhögskola och Yrkeshögskola. Stockholms Stadsmission har verksamheter för barn, unga och barnfamiljer, terapicenter för unga och äldrecenter samt driver sociala företag som second hand-butiker och matbutiker runt om i staden. För att hantera den breda och omfattande verksamheten krävs rätt verktyg.


Stockholms Stadsmission använder digitala verktyg för att samordna volontärer och verksamheter.

Matmissionen är en matbutik som gör det möjligt för människor som lever i ekonomisk utsatthet att handla mat till reducerat pris. Matmissionen är också en plats för arbetsträning och bidrar till att minska matsvinnet.

Teknik allt mer en naturlig del av den sociala omsorgen

– Vi har drygt 400 arbetande volontärer i våra verksamheter, så det behövs digitala system för att klara logistik, administration och information. Idag kommunicerar och planerar vi det volontära engagemanget allt mer utifrån digitala stödsystem, säger Jonas Wihlstrand som är socialchef på Stockholms Stadsmission.

 

– Vi möter också våra deltagare, kunder och engagerade Stockholmare allt oftare digitalt via mail, sms, webbforum, chatt, Instagram, Facebook, LinkedIn och andra sociala digitala kanaler. I stället för att tänka teknik som något separat blir det allt mer en del av den sociala omsorgen, fortsätter han.

 

Stockholm Stadsmission har använt Magna Cura från Pulsen Omsorg sedan 2010. De har nu förnyat avtalet med Pulsen för ytterligare fem år och påbörjade under hösten 2017 dessutom ett projekt för att införa nya IT-tjänster i verksamheten.

 

– Magna Cura stöder oss i all dokumentation, men systemet ser också till att informationen om varje enskild individ finns samlad och är korrekt. Just nu uppdaterar vi och bygger ut verksamhetssystemet, inte minst på grund av att Stockholms Stadsmission växer och får allt fler uppdrag från kommunerna, säger Jonas Wihlstrand.

 

– Eftersom Stockholms Stadsmission arbetar mycket med volontärer är det extra viktigt att deras verktyg är lätta att använda. Med Magna Cura Webb kommer användarna kunna läsa och skriva journalanteckningar direkt i sin mobil. Det gör hanteringen enklare och hjälper till att få dokumentation mer samlad, vilket inte minst är viktigt ur ett GDPR-perspektiv. Men den största vinsten är att användarna kan lägga sitt fokus på mötet med individen istället för på tekniken, kommenterar Klaes Göransson, vd på Pulsen Omsorg.

 

Digitalisering skapar möjligheter för social innovation

Digitalisering skapar nya möjligheter och ökad säkerhet

Stockholms Stadsmission ser stora fördelar med digitala verktyg och satsar på dessa där det gynnar verksamheten.

 

– Digitaliseringen skapar möjligheter för social innovation. Ibland finns det en rädsla för den utvecklingen inom social omsorg, men för oss är det viktigt att sprida förståelse för att digitala hjälpmedel många gånger är både säkrare och smidigare än analoga. Det kan till exempel vara väldigt lätt att ta sig in i ett plåtskåp med journaler. Det går dessutom aldrig att spåra vem som läst informationen i analoga, gamla varianter. Med digitala lösningar ökar både säkerheten och skyddet kring integriteten, säger Jonas Wihlstrand.

 

– Digitala lösningar skapar också stora fördelar i verksamheterna. För deltagaren är det främst att vår omsorg ska vara säker och trygg utifrån det uppdrag vi får. Vi vill också följa upp vad som hänt och hur vi kan förbättra oss i samtliga våra perspektiv. Framför allt vill vi ju se vilka resultat allt det vi gör får. Just nu jobbar vi stenhårt med den nya lagstiftningen GDPR för att säkra tryggheten och integriteten för de vi möter i alla våra kanaler, fortsätter Jonas Wihlstrand.

I stället för att tänka teknik som något separat blir det allt mer en del av den sociala omsorgen.

Jonas Wihlstrand

Långt samarbete som gör nytta

– Det som gör arbetet på Pulsen Omsorg så givande är att vi, genom våra IT-lösningar och vår verksamhetskunskap, kan stötta organisationer att skapa nytta i samhället. Vi hjälper dem dra fördel av digitaliseringen, till exempel kring att arbeta mobilt, och gör det enklare att följa de lagkrav och processer som styr verksamheten, säger Klaes Göransson.

 

– Vår sektor fungerar utifrån en lite annorlunda logik än andra sektorer, säger Jonas Wihlstrand och fortsätter: Vi har en lång erfarenhet av samarbete med Pulsen. För oss är det viktigt att Pulsen lagt tid på att försöka förstå idéburen sektor och vår verksamhet. Det är viktigt att vi kan följa med i digitaliseringsutvecklingen och Pulsen hjälper oss med det.

 

Digitalisering skapar nya möjligheter och ökad säkerhet

Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation, fristående från stat, kommun och kyrka som samarbetar med kommun, landsting och andra ideella organisationer. Verksamheten finansieras med gåvomedel från enskilda givare, företag, församlingar, fonder och stiftelser, bidrag från stat, kommun och landsting och intäkter från de sociala företagen.

www.stadsmissionen.se

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se

 

Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell Instagram för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen
Officiell Youtube-kanal för Pulsen