Fler socionomer behövs till Pulsen Omsorg

Pulsen Omsorg vinner nya upphandlingar inom omsorgssektorn. Nu växer företaget och rekryterar fler medarbetare för att hantera införanden, vidareutveckling av tjänster och konsultarbete framöver.

Pulsen Omsorg levererar tjänster och system som syftar till att höja kvaliteten inom social omsorg för kommuner och privata vårdgivare. Med medborgare och användare i fokus skapar företaget tjänster som präglas av rättssäkerhet, mobilitet, säkerhet och effektiva arbetssätt som involverar både medborgare, myndighet och utförare. Bland företagets tjänster hittar man stödsystemen Combine och Magna Cura, men man levererar även verksamhetsnära konsulttjänster och utbildningar inom omsorgsområdet.

 

Medarbetarna på Pulsen Omsorg består till hälften av personer med IT-bakgrund och till hälften av personer med bred erfarenhet från socialtjänstens alla områden. Denna blandning gör att företaget har nära kunskap om både användarnas och slutkundernas behov vilket man ser leder till bättre lösningar för alla parter.

 

I takt med att bolaget växer söker man nu även fler medarbetare för att hantera införanden, vidareutveckling av tjänster och konsultarbete, både på tekniksidan och på verksamhetssidan.

 

– På den verksamhetsnära sidan söker vi efter socionomer, handläggare och andra personer med bra erfarenhet från kommunal omsorg som vill vara med och skapa nytta för våra kunder runt om i Sverige. Vi arbetar med personer som har ett brinnande engagemang inom sitt område och som är en ”doers” ut i fingerspetsarna, säger Stina Thorell, konsultchef på Pulsen Omsorg.

 

Pulsen Omsorg har sitt huvudkontor i Borås, och har även kontor i Solna. Men man är flexibel kring placeringen av de nya tjänsterna.

 

– Som verksamhetskonsult är man mycket på plats ute hos kunderna. Genom att arbeta nära kundernas verksamhet blir också de lokala behoven tydligare. Man ser konkret både nyttan våra tjänster tillför i vardagen och de områden där det finns förbättringsmöjligheter. Det lokala perspektivet gör också att vi är öppna för olika lösningar av var man har sin arbetsort. Det viktiga är att vi hittar rätt personer som har den kompetens vi söker och samma syn på vikten av vårt uppdrag som vi har, säger Stina Thorell.

 

 

Lediga tjänster på Pulsen Omsorg

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se

 

Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell Instagram för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen
Officiell Youtube-kanal för Pulsen