Per Josefsson ny säkerhetschef på Pulsen Omsorg

Säkerhet och dataskydd är något som berör alla personer och alla processer i ett företag, enligt Per Josefsson som i maj går in i rollen som säkerhetschef på Pulsen Omsorg.

– Det pågår en ständig kapprustning inom säkerhetsområdet som driver på utvecklingen av nya metoder och verktyg. Men i grunden är de gamla utmaningarna även dagens utmaningar. Vi behöver ha ordning och reda, känna till våra tillgångar och säkerställa att våra säkerhetsstyrningar är effektiva, säger Per Josefsson, som i maj börjar som säkerhetschef på Pulsen Omsorg.


Per Josefsson kommer närmast från Husqvarna Group och kommer på Pulsen Omsorg samordna de säkerhetsfrågor, både kring digital och fysisk säkerhet, som tidigare varit fördelade på flera ansvariga inom bolaget. Pulsen Omsorg levererar IT-lösningar till kommunal socialtjänst och hanterar känsliga uppgifter genom sina tjänster. Därför har säkerhet alltid varit en nyckelfråga för bolaget. Den nya, samordnande, rollen gör detta ännu tydligare.


– Men det är viktigt att tänka på att det inte är jag som ska skapa säkerhet. Alla medarbetare är redan involverade i det arbetet varje dag utifrån sina uppdrag. Min roll är att samordna arbetet, se till att rätt kunskap och verktyg finns på plats och att utveckla säkerhetsarbetet vidare. Det är bättre att många gör lite än att några gör mycket när man pratar säkerhet, säger Per Josefsson.

Det är viktigt att tänka på att det inte är jag som ska skapa säkerhet. Min roll är att samordna arbetet. Det är bättre att många gör lite än att några gör mycket när man pratar säkerhet

För Per finns det tre huvuddrag för att uppnå en bra nivå av säkerhet: att det finns överenskomna regler och policies att falla tillbaka på; att säkerhet är inbyggt i alla processer och i alla checklistor; och att man hela tiden påminnas om och talar om vikten av säkerhet genom information och aktiviteter.


– Jag kommer vara en närvarande del i arbetet hos alla våra medarbetare, från att introducera nyanställda kring säkerhet och dataskydd, över att arbeta med utvecklingsteamen utifrån våra lösningars livscykler, till att ansvara för den fysiska arbetsmiljön på bolaget. Jag hoppas också kunna vara delaktig i våra kunders arbete kring hot och sårbarhetsanalyser, så att vi tillsammans med dem utvecklar våra tjänster för att möta deras utmaningar på det här området, säger Per Josefsson.


Säkerhet och dataskydd genomsyrar i stort sett alla processer på ett bolag som Pulsen Omsorg, så det är onekligen en bred roll som Per går in i.


– Det är visserligen komplext, men jag gillar bredden i rollen. Med säkerhet och privacy får, och måste, man lägga sig i allting. Man ingår i alla processer och i alla delar av verksamheten. Man behöver helt enkelt förstå lite om allting. För mig som vill lära mig nytt varje dag är det också det absolut roligast arbetsområdet jag kan tänka mig, säger Per Josefsson.


Per Josefsson har en lång bakgrund inom säkerhetsområdet. Före rollen som IT Security Manager på Husqvarna arbetade han sjutton år med säkerhets- och privacyfrågor inom Telia. Telekombranschen hanterar med nödvändighet mängder med känsliga personuppgifter, så ett stort fokus för Per under denna tid har varit kring dataskydd och andra frågor som numera ligger under GDPR. Före Telia arbetade han även på Posten med IT- och informationssäkerhet.


– Det ska bli mycket intressant att nu få börja arbeta med dessa frågor på Pulsen Omsorg. Pulsen är ett väldigt starkt namn och jag är glad över att få bidra med min kompetens till ett så anrikt IT-företag, avslutar Per Josefsson.

Per Josefsson

Per Josefsson, säkerhetschef på Pulsen Omsorg

Aktuell med: Börjar som säkerhetschef på Pulsen Omsorg i maj 2019.

 

På fritiden hänger Per med familjen, kuskar runt i husvagn på sommaren, löptränar med SOK Knallen året om och gillar att laga saker även om de inte är trasiga för att få veta hur de funkar.

 

Han har även drivit säkerhetscommunities i de städer han arbetat i tidigare:

 

– Jag ser fram emot att bli en del av IT-, säkerhets- och privacy-communityn i Borås. Jag har tidigare bland annat varit med och startat upp communities i Göteborg och i Jönköping och tycker det är viktigt med lokal samverkan, ”säkerhets-geeks emellan”, kring de här frågorna.


 

PER JOSEFSSON PÅ LINKEDIN

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se

 

Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell Instagram för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen
Officiell Youtube-kanal för Pulsen