Sandra Carlsson är med på kundens hela resa

Hon kom in som testare på Pulsen Omsorg 2012. Idag jobbar Sandra Carlsson som verksamhetskonsult och fungerar som en hjälpande hand åt kunderna, och är med och stöttar hela vägen från upphandling till införande av lösningen Combine.

Combine, Pulsen Omsorgs lösning för social omsorg,­ används av ett 40-tal av Sveriges 280 kommuner och privata vårdgivare. Tiotusentals personer arbetar dagligen i tjänsten med allt från journalföring till medborgarkontakt. Sandra Carlsson jobbar som verksamhetskonsult på Pulsen Omsorg och stöttar kunderna på resan från upphandling till införande.

 

– Vi verksamhetskonsulter är ute i kommunerna och är med vid införandet av Combine. Vi hjälper till vid implementeringen, utbildar användarna och tittar på deras befintliga arbetssätt. Det blir många resor till alla håll och kanter i hela Sverige. Jag försöker stötta utifrån det behov kunden har, till exempel genom att visa hur saker ser ut i Combine eller ge råd om bra arbetssätt i systemet, säger Sandra Carlsson.

 

Sandra är en av sex verksamhetskonsulter som arbetar på Pulsen Omsorg i Borås. Tillsammans med konsulterna i Stockholm utgör de ett nätverk som har nära och frekvent kundkontakt. Konsulterna har bred kompetens inom systemet och inom sina specialistområden.

 

– Jag jobbar väldigt mycket med hälso- och sjukvårdsmodulen i Combine. Den används av legitimerad personal som sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster i kommunerna. De använder Combine i det dagliga arbetet med journalföring, planering av åtgärder, registrering av mätvärden, uppföljning och annat.

 

– Vi verksamhetskonsulter är med från början på uppstartsmöten med nya kunder. I början av ett införande har vi workshops tillsammans med kund, vilket ger oss en bra kontakt med kunden i ett tidigt skede och en bra uppfattning om deras verksamhet. Jag brukar även vara med redan i upphandlingsskedet, så kunderna har mycket kontakt med mig på hela resan, säger Sandra.

Det är roligt att vi tillsammans kan förbättra servicen för medborgarna.

Sandra Carlsson har en bakgrund inom hälso- och sjukvård och systemförvaltning, och jobbade tidigare på Södra Älvsborgs sjukhus. Hon började på Pulsen Omsorg för sju år sedan som testare innan hon tog steget till konsultsidan.

 

– Jag var intresserad av hälso- och sjukvården, IT-system och projektledning. Pulsen hade då precis utvecklat Combine, vilket lät väldigt spännande. Jag ville jobba med IT-system i kombination med kund, och började då som testare. Jag var sedan med vid kundtester och blev så småningom verksamhetskonsult. Att ha varit med från början är väldigt häftigt – och att få se hur mycket som har hänt i systemet sedan dess.

 

En mer mobil framtid

En del i Pulsen Omsorgs satsning framåt är en transformation av Combine, där ambitionen är att systemet ska bli ännu mer användarvänligt. Sandra Carlsson ser också ett ökat intresse att kunna arbeta mer mobilt, och för medborgarna att kunna använda e-tjänster.

 

– Combine kommer att få uppdaterade vyer som gör det lättare att navigera i systemet. Det ska också bli enklare att jobba mer mobilt och använda mobila verktyg – något som kunderna efterfrågat. Vi har redan en mobilapp, men vi försöker alltid jobba framåt utifrån de förbättringsförslag kunderna har.

 

– Många kommuner har medborgaren i fokus och vill som ett led i det erbjuda e-tjänster, så en annan trend vi ser är att medborgare ska kunna sköta många kommunrelaterade ärenden själv. Man ser en stor fördel med att själv kunna ansöka om hjälp digitalt. Det är roligt att vi tillsammans kan förbättra servicen för medborgarna, avslutar Sandra Carlsson.

sandra carlsson

Verksamhetskonsult på Pulsen Omsorg sedan 2012

 

Sandra är 40 år och bor i Borås. På fritiden spenderar hon mycket tid med sin familj och sina två barn, 14 och 17 år. Dotterns häst och sonens fotbolls- och handbollsträningar tar mycket tid. Hon tycker även om att träffa vänner och träna.

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se

 

Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell Instagram för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen
Officiell Youtube-kanal för Pulsen