Digitalt är normalt för Hammarö kommun

Förra året haglade utmärkelserna tätt för Combinekunden Hammarö kommun, som blivit ledande inom digitalisering och välfärdsteknik. I framgångssagan spelar mod, förmåga att se helheten och att våga utmana användarna en avgörande roll.

Årets eHälsokommun 2019 och Tunstall Award för Årets prestation inom vård och omsorg samma år. Den värmländska Combinekunden Hammarö kommun jobbar onekligen åt rätt håll inom digitalisering och välfärdsteknik. Fjolåret blev oerhört framgångsrikt för kommunen, som förutom de två ovan nämnda utmärkelserna kammade hem flera andra priser inom området. Mia Hernell Blomquist är utvecklingsledare på kommunen och tror att framgångarna kan kokas ner till ett ord: mod.

 

– I hela kedjan från politiker som vågar ta ställning för att man tror på digitalisering till att lita på tjänstemännen när de säger att det här kommer bli bra så gäller det att ha mod och våga.

 

– Från politiskt håll har vi haft i uppdrag att öka självständighet, valfrihet och att nyttja våra personella resurser på ett effektivt sätt när vi jobbar med digitalisering. Det kan innebära både snabba och i princip kostnadsfria saker vi kan införa direkt, och annat vi behöver investera i, som att till exempel bygga upp en digital infrastruktur. Vi har haft en samsyn med politikerna kring vad vi bör lägga energi på, vilket är jättebra.

 

Digitalisering handlar inte enbart om att införa elektroniska verktyg för att ersätta fysisk hantering, utan lika mycket om att förändra processer, arbetssätt och ibland till och med inställningen hos användaren. I Hammarö kommun har arbetet fokuserats kring att titta på helheten snarare än att koncentrera sig på ett digitalt verktyg åt gången.

 

– Det är inte bara de tekniska prylarna i sig som driver digitaliseringen, utan det är också våra arbetssätt och processer. Hur kan vi jobba så kreativt som möjligt med den teknik vi har? Vi försöker alltid tänka ett steg till. Nu har vi många olika typer av teknik som samtidigt kompletterar varandra. Det ser vi som en vinst, för på något vis så hittar man ibland synergieffekter som man aldrig hade fått annars.


Mia Hernell Blomquist, utvecklingsledare på Hammarö kommun

Mia Hernell Blomquist är utvecklingsledare på Hammarö kommun

Positiva digitala förändringar

För att skapa samhörighet, införa rätt saker och få användarna positiva till ny teknik jobbar Hammarö kommun med ett provokativt tankesätt i syfte att visa det större perspektivet.

 

– När vi vill implementera något nytt och vill ha med användarna på tåget jobbar vi med referensgrupper. Människor från alla våra verksamheter samlas och där försöker vi inspirera, locka och även provocera lite. Vi kan visa klipp på helt ny revolutionerande teknik – som Google-glasögon för personer med autism där små emojis visar människors ansiktsuttryck. Vi gör det för att visa att det inte finns några tekniska begränsningar. Allt kommer inte vara relevant för just oss, men tekniken möjliggör mycket mer än man tror. Vi vill bredda perspektivet.

 

En annan viktig parameter för att få användarna engagerade i digitala förändringar är att skapa goda förutsättningar i arbetssituationen, menar Mia Hernell Blomquist.

 

– Vi tog ett strategiskt beslut förra året att skaffa personliga mobiler till all hemtjänstpersonal. Det är ett viktigt redskap för dem. Hemtjänstpersonal tror jag använder sina mobiler mycket mer än vad en tjänsteman gör som kanske mailar mer än att bli uppringd. Att ha tillgång till rätt verktyg gör skillnad i vardagen.

Vi anser att vi som användare har ett ansvar att dela med oss till våra leverantörer av vad vi ser både idag och i framtiden, och är gärna med och testar saker för att komma framåt.

 

Hammarö kommun har gjort en enkät om digital mognad inom den egna socialförvaltningen som besvarades av ca 250-300 personer. Resultatet visade att 99,5% av de tillfrågade har en smartphone privat. Det innebär enligt Mia Hernell Blomqvist att man kan tänka bort utbildningar, som vanligtvis är ett kostsamt och tidskrävande steg i digitaliseringsprocessen.

 

– Man behöver inte gå en kurs för att lära sig en app. Hur många är det som har gått på kurs för att lära sig hur man öppnar sin första iPhone och hur man använder Instagram? Man kanske istället frågar sin kompis eller sitt barn och sedan är det ganska självinstruerande. Eftersom så många har den här tekniken privat så har man kommit över en barriär. Det är roligt att se en arena där yngre, som kanske inte är lika rutinerade inom andra områden, får en chans att glänsa. En del av de yngre tar ett stort ansvar för att hjälpa sina äldre kollegor.

 

En mobilapp som förenklar arbetet

Pulsen Omsorg har med sitt system Combine en komplett lösning för socialtjänsten och kommunal omsorg. Combine genomgår en stor transformation och ska i sitt nya format vara ännu mer användarvänligt, lättillgängligt och effektivt. Hammarö kommun är en av Pulsen Omsorgs kunder som använder Combine mobilapp.

 

– Vi har haft appen länge. Det gick otroligt lätt för oss att få folk att logga in, och vi ser appen som ett erbjudande. Det är samma behörighet, användaren behöver aldrig skriva på något nytt papper. Grupperna man ser i Combine i datorn är samma som man har i mobilappen. Den blev väldigt lätt att införa på grund av att man inte behöver tvinga någon att använda den, utan den är till för att underlätta för personalen. Väldigt många tycker det är bra att snabbt kunna kolla av en genomförandeplan eller kunna skriva en kort anteckning direkt på plats.

 

– Vår inställning är också att vi vill vara med och påverka. Vi anser att vi som användare har ett ansvar att dela med oss till våra leverantörer av vad vi ser både idag och i framtiden, och är gärna med och testar saker för att komma framåt. Vi skapar trots allt den digitala välfärden tillsammans, säger Mia Hernell Blomquist avslutningsvis.

Håll dig uppdaterad 


Information som lämnas i formuläret kommer bearbetas av Pulsen och användas för att skicka relevant information från oss.