Linda Westlund bildar viktig länk i ombyggnationen av Combine

Just nu byggs Pulsen Omsorgs lösning Combine om i ett av Västsveriges största utvecklingsprojekt. För att klara uppgiften har bolaget växlat upp på många fronter, och i mars fick man förstärkning av gruppchefen Linda Westlund. Hennes roll länkar samman utvecklare med andra delar av bolaget och utgör en viktig pusselbit i arbetet med att utveckla Sveriges modernaste lösning för social omsorg.

Öresundsbron är ett av Sveriges genom tiderna största byggprojekt som möjliggjorts genom rigorös planering, miljarder investerade kronor och fem års ihärdigt byggande. Både Sverige och grannlandet Danmark såg nyttan och möjligheterna bron kunde tillföra sina respektive medborgare. Rätt person på rätt plats i projektet var en förutsättning för att bron skulle länka samman länderna på utsatt tid.


Samma sak gäller i allra högsta grad ett av Västsveriges största utvecklingsprojekt – ombyggnationen av omsorgslösningen Combine. Pulsen Omsorg har, likt Sverige och Danmark vid brobyggandet, investerat pengar, kunskap och tid i projektet. Rätt laguppställning är en av pusselbitarna för att nå målet: Sveriges modernaste lösning för social omsorg som i slutändan kommer medborgarna till gagn.

Vi vill ge alla som jobbar på fältet, i kommunerna och hos de privata vårdgivarna de absolut bästa förutsättningarna för att kunna hjälpa människor.

 

För Linda Westlund, gruppchef på utvecklingsavdelningen på Pulsen Omsorg, är nyckeln till ett lyckat utvecklingsprojekt samarbete och kontinuerlig dialog. I hennes roll fungerar hon som en viktig länk mellan olika funktioner i organisationen.

 

– Det viktigaste att ha med sig i ett sådant här omfattande projekt är att vi gör detta tillsammans. Vi behövs allihop och är alla delaktiga i arbetet framåt. I min roll som gruppchef har jag ansvar för en del av våra duktiga utvecklare, och jag har också mycket kontakt med produktägare och ledning. Jag har tät dialog med olika roller och följer upp att allt går som det ska, berättar Linda Westlund.

 

Pulsen Omsorg har i sin stora transformering av Combine arbetat tillsammans med kunderna för att kunna bygga ett ännu mer användarvänligt system. Arbetet pågår fram till hösten 2021, och bolagets utvecklingsteam har växt till närmre 80 personer inför uppgiften.

 

– Det är riktigt häftigt att jobba i ett sådant stort och viktigt projekt. En förutsättning för att lyckas är att vi alltid har rätt person på rätt plats, och att vi är rätt bemannade. Är vi det kan vi jobba strategiskt och långsiktigt mot att på utsatt tid leverera en marknadsledande samhällsviktig produkt.


Bäst förutsättningar för att kunna hjälpa

Linda Westlund kom in i bolaget i mars efter sju år på e-handelslösningsbolaget Viskan. Där hann hon jobba som chef för utveckling och senare affärsutveckling innan hon tog steget till Pulsen Omsorg.

 

– Det lockade mig att gå till ett bolag som jobbar med samhällsnytta. Att veta att ens arbete bidrar till något så pass viktigt som omsorgen om våra äldre och utsatta är väldigt motiverande. Vi vill ge alla som jobbar på fältet, i kommunerna och hos de privata vårdgivarna de absolut bästa förutsättningarna för att kunna hjälpa människor.

 

– Jag såg också andra fördelar med Pulsen Omsorg som arbetsgivare. Man har både snabbheten hos det mindre bolaget, men samtidigt tryggheten hos en stor koncern i ryggen som stöttar utvecklingsprojektet och organisationen. Det är också givande att min roll är flexibel - jag kan själv utforma arbetet och sätta mål. Stämningen är god, alla är väldigt samspelta, jobbar hårt och har roligt under tiden. Därför kände jag helt enkelt att jag var tvungen att vara med på resan, säger Linda Westlund avslutningsvis.

Linda Westlund

Gruppchef på utvecklingsavdelningen sedan mars 2020


Linda är 41 år och bor i Sjömarken utanför Borås med sin man och barn på tre respektive tio år, och har ett änglabarn som skulle ha varit 12 år. På fritiden sjunger hon i kör, men berättar att det varit ett annorlunda upplägg under våren. ”På grund av corona har vi fått sjunga på facebook istället!”

Håll dig uppdaterad 


Information som lämnas i formuläret kommer bearbetas av Pulsen och användas för att skicka relevant information från oss.