Pulsen Omsorg tecknar avtal med Norrbottens 14 kommuner om ett nytt ekosystem för omsorgen

Norrbottens e-nämnd har tecknat avtal på upp till 16 år med Pulsen Omsorg och verksamhetssystemet Combine. Detta skapar möjligheten för unikt samarbete över kommungränser och på så sätt göra det enklare för Norrbotten att möta framtidens behov inom omsorgen.

Pulsen Omsorg och Norrbottens 14 kommuner har ingått ett långsiktigt partnerskap som innebär att Combine kommer rullas ut i hela Norrbotten. Detta omfattar en mycket stor utrullning som berör 13 000 användare och ett stort antal nämnder och förvaltningar. När lösningen är fullt implementerad når Combine via Socialtjänstens verksamhet och e-tjänster mer än 250 000 invånare.


Norrbottens e-nämnd har kommit till för att förverkliga regeringens intentioner för e-samhälle. Genom en gemensam nämnd kan kommunerna använda resurserna på ett mer effektivt sätt. Det innebär att kommunerna får ekonomiska fördelar, kvaliteten i verksamheten ökar och möjligheten till utveckling blir bättre.


Dialogen med Norrbotten har pågått sedan mars 2020 och upphandlingen slutfördes nu under hösten. Arbetet i Norrbottens e-nämnd startade dock redan 2018 med fokus på att harmonisera arbetssätt och verksamheter mellan de 14 kommunerna.

För oss var det viktigt att hitta en leverantör som delade vår vision både vad gäller teknisk lösning och i viljan att ingå ett partnerskap i nära samverkan. Pulsen Omsorg har den lösning som bäst motsvarade våra visioner kring ett modernt system som kontinuerligt utvecklas för att motsvara de krav som gäller om 10–15 år. I Combine ser vi ett modernt system som vi tillsammans med Pulsen Omsorg kan vidareutveckla i ett nära partnerskap

Håkan Olsson, projektledare för upphandlingen av Norrbottens digitala ekosystem

Som unikt kluster har Norrbottens kommuner under flera år arbetat med att harmonisera processer, nomenklatur och strukturer. Detta har möjliggjort att alla kommuner kommer ha en gemensam grundkonfiguration som endast anpassas i de delar som verkligen kräver unik struktur. Syftet med detta är att möjliggöra mellankommunal samverkan och få en effektivitet i såväl systemanvändandet som i samarbetet.


– Socialtjänsterna i Norrbotten har höga förväntningar på Pulsen Omsorg och det kommande samarbetet där fokus är effektiva och professionella lösningar, samt att alltid eftersträva samverkan, samarbete och självförtroende – de ledord som krävs för framtidens socialtjänst, kommenterar Stig Gabrielsson, IT-utvecklare vid socialförvaltningen Luleå kommun.

 

I och med affären tar Pulsen Omsorg stora marknadsandelar och växer snabbare än alla andra aktörer på marknaden.


– Vi är mycket glada att också Norrbotten tror på oss som framtidens leverantör av marknadens modernaste verksamhetssystem och ser fram emot att först utforma en gemensam miljö för alla 14 kommuner och därefter successivt införa Combine i kommunerna utifrån den gemensamma konfigurationen, säger Magnus Skebäck, VD på Pulsen Omsorg.


Om Pulsen Omsorg

Pulsen Omsorg bygger det digitala ekosystemet för både dagens och framtidens välfärd. Ett system som knyter samman omsorg, myndigheter och individer. Med verktyg som skapar mer tid för omsorg i omsorgen. Och tjänster som för människor närmare varandra, ökar livskvalitén och räddar liv.

 

På Pulsen Omsorg hittar du passionerade medarbetare med vitt skilda specialistkunskaper. Vi kan säkert tyckas olika. Men vi har alla sökt oss hit av samma anledning: För att få chansen att göra skillnad. Riktig skillnad, för andra människor. Vårt bolag har funnits sedan 1987 och är en del av Pulsen Group. Koncernen ger oss långsiktig trygghet – och förutsättningarna för att ständigt kunna utvecklas.

Håll dig uppdaterad 


Information som lämnas i formuläret kommer bearbetas av Pulsen och användas för att skicka relevant information från oss.