Combine Användarförening, 15 maj 2018

Pulsen Omsorg > Combine Användarförening

Combine användarförening

Den 13-14 november är det dags för nästa träff för Combine användarförening. Då samlas på nytt användare av Combine från Pulsen Omsorg för att ta del av nyheter, påverka utvecklingen av tjänsten Combine och utbyta erfarenheter kring verktyget och användandet. 

Höstens möte med Combine användarförening kommer hållas från lunch 13 november till lunch 14 november i Borås.

 


Agenda

Dag 1 - 13 November

 

 • 11:00-11:45 Inledning & genomgång av upplägget för denna användarträff
 • 11:15-12:45 Lunch
 • 12:45-14:15 Spår indelning
 • 14:15-14:45 Fika
 • 14:45-16:15 Spår fortsättning
 • 16:30 Mingel i Pulsen Omsorgs lokaler
 • 19:00 Gemensam middag

 

Dag 2 - 14 november

 

 • 8:30-9:45 Spår fortsättning
 • 9:45-10:15 Fika
 • 10:15-11:00 Spår fortsättning
 • 11:00-12:00 Erfarenhetsutbyte - gruppvis
 • 12:00-13:00 Lunch
 • 13:00-14:00 Extern föreläsare & avslut

 

Mer reservation för ändringar. 

 

 

Spår

 

Medborgaren i fokus 2019

Vi sätter tillsammans medborgaren i fokus., Pulsen presenterar vad som ligger i planeringen under 2019 vad gäller ”Combines medborgarvy” samt annan utveckling som syftar till ökad närhet med medborgaren. Passet bedrivs i Workshop-format där ni tar med prioriterade behov från er kommun och era verksamheter för att ta medborgarportalen vidare. Vi tar gemensamt fram goda idéer och prioriterar dessa. Efter dagen tar Pulsen med underlag och arbetar vidare med en plan kring hur och när och på vilket sätt vi arbetar framåt.

 

Förslag på deltagare: Personer i era verksamheter som har inblick i behov på e-tjänster för verksamheter. Vad ger mest nytta för medborgaren? Systemförvaltare, förvaltningsledare, chefer mm

 

Verkställigheten i fokus 2019 – chef, kontroll, ersättning

I roadmap för Combine under 2019 sätter vi verkställigheten i fokus. I detta spår tänker vi se på behoven som finns vad gäller uppföljning, ekonomi mm för olika roller i utförandet. Passet genomförs i workshop-format där vi gemensamt ringar in behoven i samband med vårt transformeringsarbete utifrån nuvarande funktionalitet. Vad har "olika roller" för behov i sitt arbete?


Vi adresserar eventuella brister samt användbarheten under dagen, gör en gemensam prioritering av behoven som uppkommer. Detta kommer sen arbetas vidare med av Pulsen och ligga till grund för planeringen framåt.


Förslag på deltagare: Enhetschefer, verksamhetschefer, samordnare, planerare, systemförvaltare, controller, ekonom osv. Du kan ex jobba med återrapporteringar, godkännande, ersättningar, uppföljning av verksamheter

 

 

Verkställigheten i fokus 2019 – omsorgspersonal

Fokus i roadmap för 2019 är "Utförare" och där är störst mängd användare inom verkställigheten i form av "omvårdnadspersonal". I samband med transformering av Combine vill vi initialt adressera dessa roller, användare som jobbar nära medborgaren/kund/brukare/patient. Med detta fokusområde syftar vi till att lyfta de högst prioriterade områdena för att arbeta med användbarheten.


Passet kommer genomföras i Workshop-format där Pulsen redogör för de befintliga krav och behov som finns identifierade sedan tidigare och deltagare lyfter de behov som finns för att underlätta för denna stora personalgrupp. Vi diskuterar punkterna och beskriver behov, syfte och mål samt gör en gemensam prioritering. Detta kommer sen arbetas vidare med av Pulsen och ligga till grund för planeringen framåt.


Förslag på deltagare: Superanvändare, omvårdnadspersonal inom olika verksamheter i verkställigheten. Du jobbar exempelvis med uppdrag/beställningar, planering, genomförandeplaner, skriver och läser dokumentation/journal för olika mängd brukare, utför insatser SOL/LSS och delegerade HSL-åtgärder mm.

 

OBS! Detta pass gäller inte verkställighet i form av HSL och legitimerad personal.

 

 

Handläggning & processtöd - vuxna

Nu startar vi igång gemensamt arbete med att uppdatera och kvalitetssäkra processtödet för verksamhet inom IFO och s.k. "Vuxen".Pulsen presenterar vad som är planerat och tänkt utveckling framåt samt den samlade input vi har sedan tidigare. Tillsammans sätter vi behoven och en grov skiss på innehåll och förslag på gemensamma arbetsformer framåt.


Vi tänker att vi sätter ramar för omfattningen av uppdraget och syfte mål tillsammans med verksamheternas behov samt de föreskrifter och riktlinjer som finns idag. Vi tittar på arbetsflödet inom området samt behoven för en korrekt och säker dokumentation och handläggning,Efter dagen sammanställer Pulsen arbetet och återkopplar med plan fram till leverans.


Förslag på deltagare: Handläggare och utförare inom verksamhetsområdet, både med och utan erfarenhet av arbete i Combine.

 

 

Minimässa Combine 2.0 i fokus UI/UX

Här ger vi er möjlighet att under dagarna se, prata, träffa olika personal från Pulsen omsorg och varandra. Vårt mål är att vara lättillgängliga för er oavsett roll, så passa på att prata med de i supporten, era kundansvariga, utvecklare, konsulter, produktägare m.fl.
Vi visar det som är under arbete i dess olika tillstånd, vad vi fått in för underlag vad gäller översikter, idéer kring användbarhet i processer, skisser på vyer som arbetas om, beskrivningar över "generell funktionalitet" vad gäller ramverk (färg, form, aviseringar, notifieringar, bevakningar, tooltips osv osv)


Vi vill även ha er input kring benämningar i Combine! Vi strävar mot en standardiserad produkt och tänker i mesta möjliga mån följa Socialstyrelsens termbank. Hjälp oss att tänka och tänk att Combine är för alla olika roller i socialtjänsten.

 

 

Anmälan

Information

DATUM: 13-14 november 2018

 

PLATS: Pulsen Konferens, Borås

 

BOENDE: Quality Hotel Grand och Comfort Hotell Jazz

KOSTNAD: Självkostnadspris på 3.300 kr/person.

 

SISTA ANMÄLNINGSDAG:
12 oktober, kl 12.00


KONTAKT

Sören Edvardsson

Produktutvecklingschef

Pulsen Omsorg AB

033-17 19 01

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se

 

Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen