Pulsen Omsorg > Webbinarium med Sekoia

Webbinarium: Målinriktad digital planering på vård- och omsorgsboenden, med Sekoia

Vi måste tänka i nya banor om vi vill bevara välfärden inom omsorgen. Omsorgen idag ställer högre krav på personalen än för 20 år sen och det har lagts på mer administrativt arbete på personalen vilket stjäl tid från omsorgen. Vård och omsorgspersonal tillhör också en av de grupper som har den högsta sjukfrånvaron i landet. Att kunna påverka sin egen vardag bidrar till arbetsglädje och ökad samverkan.

Sekoia erbjuder en kommunikations- och planeringsplattform som möjliggör kommunikation mellan olika yrkesgrupper, ökar delaktigheten för boende och närstående och som sätter den enskilda individens behov i fokus. De arbetar med målinriktad digital planering och kommunikation som ger personalen en enkel överblick över sin arbetsdag och stöttar personalens yrkesskicklighet så att rätt beslut kan fattas.

 

I detta kostnadsfria webbinarium berättar vår nyaste samarbetspartner Sekoia om sina erfarenheter kring förändringsledning på vård och omsorgsboenden och om hur vi måste börja arbeta annorlunda inför de framtida utmaningar som vi står inför med en allt mer åldrande befolkning.

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se

 

Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen