COMBINE användarträff

Precis som förra året gör vi, p.g.a Covid 19 även årets träff digital och vi hoppas att ni kommer få både nytta och nöje med dagen. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor i chatforum i anslutning till varje pass.

Dagen kommer att delas upp i 45 minuters block fördelat på ett antal fokusämnen för Combine och vi avrundar på eftermiddagen med en spännande och intressant föreläsning om hur AI utvecklar framtidens välfärd. Vår keynote-talare är Caroline Andersson, VD på managementkonsultbolaget Governo

 

Det är kostnadsfritt att delta på Combine användarträff men du behöver boka din plats i förväg. Sista anmälningsdag är den 29 april.


Agenda för Combine användarträff

Vi återkommer inom kort med exakta tider!


Kl 09.00 Inledning Användarträffen 2021

  • Transformering med fokus på utförare, insatshantering,
    dokumentationsstöd och ytterligare stödfunktioner
  • Paus
  • Pulsen Omsorgs nya planeringssystem, demo
  • Lunch
  • HSL-modulen i Combine, HSL 2.0
  • Automation inom Socialtjänsten
  • Föreläsning: AI för framtidens välfärd

Artificiell intelligens är ett område under stark tillväxt både nationellt och internationellt. Den nya utvecklingen medför nya aktörer på marknaden, ökat konkurrenstryck och nya tjänster inom en rad olika områden. Därtill kan AI också bidra till lösningar på viktiga samhällsutmaningar, exv. inom välfärden. Caroline Andersson, VD på managementkonsultföretaget Governo, kommer i detta pass ge en introduktion till området, beskriva potentialen inom ett antal olika samhällsområden samt ge ett antal konkreta tips hur man kan komma igång inom området.

 

Kl 15.00 Avslutning på dagenAnmälan till ANVÄNDARTRÄFFEN

Information

DATUM: 4 maj 2021

TID: 09:00 - 15.30

PLATS: Distans


KOSTNADSFRITT


Sista anmälningsdag: 29 april

KONTAKT

Ulrika Lundgren

Administratör

Pulsen Omsorg AB

Håll dig uppdaterad 


Information som lämnas i formuläret kommer bearbetas av Pulsen och användas för att skicka relevant information från oss.