Stöd för verksamheter inom omsorg

Lösningar och tjänster

Stöd för verksamheter inom omsorg

Pulsen levererar tjänster och system som syftar till att höja kvaliteten inom social omsorg för kommuner och privata vårdgivare. Genom att involvera våra kunder i utvecklingen inom samtliga områden tillvaratar vi ovärderlig kunskap och skapar system som ger direkt nytta i verksamheterna.

Digitaliseringen skapar möjligheter för social innovation. Ibland finns det en rädsla för den utvecklingen inom social omsorg, men för oss är det viktigt att sprida förståelse för att digitala hjälpmedel många gånger är både säkrare och smidigare än analoga.

Jonas Wihlstrand, Stockholms Stadsmission. Läs hela artikeln >>

Pulsen arbetar med att utveckla våra lösningar med medborgaren och användaren i fokus. Allt präglas av rättssäkerhet, mobilitet, säkerhet och ett effektivt arbetssätt som involverar både medborgare, myndighet och utförare.

 

Genom att leverera tjänster där alla arbetar tillsammans och enligt tydliga processer skapar vi rättsäkerhet, samtidigt som vi ger mer tid till den som behöver den – medborgaren.

 

Pulsen har över 30 års erfarenhet inom området och våra medarbetare har bred erfarenhet från socialtjänstens alla områden. Vi levererar IT-stöd och konsulttjänster inom samtliga lagrum och vi har lösningar som täcker in allt från aktualisering till verkställighet inklusive planering och återrapportering. Detta för såväl kommunala som privata aktörer.

 

Pulsen ligger långt fram inom aktuella områden och kan redan i dag leverera kompletta lösningar inom bland annat NPÖ, ÄBIC, ICF och SSBTEK. Dessutom kan lösningarna levereras som kostnadseffektiva molntjänster.

Våra lösningar inom omsorg

Jag vill veta mer om lösningar från Pulsen Omsorg

KONTAKT

Pulsen Omsorg

 

Hitta din kontaktperson på

Om Pulsen Omsorg / KontaktKONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se

 

Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell Instagram för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen
Officiell Youtube-kanal för Pulsen