COMBINE E-TJÄNSTER

e-tjänster

I Combines e-tjänsteportal kan den enskilde ansöka om alla typer av biståndsinsatser. Den enskilde kan följa sitt ärende, se beslutsmeddelanden och byta val av utförare.

Den enskilde individen kan på ett enkelt och säkert sätt kommunicera med handläggare och utförare.

Combine möjliggör att den enskilde individen kan vara delaktig i sin egen vård och omsorg.


Oss kan du kontakta om du har frågor

KONTAKT

Simon Axeland

Kundansvarig

Pulsen Omsorg AB

KONTAKT

Anette Salmela

Kundansvarig

Pulsen Omsorg AB

KONTAKT

Pella Lindahl Sandberg

Kundansvarig

Pulsen Omsorg AB