COMBINE PLAN

webbaserad tjänst för detaljplanering

Combine Plan är marknadens mest moderna planeringssystem där användarvänlighet och effektiva processflöden står i fokus. Tjänsten är webbaserad och enkel att få tillgång till oavsett plats, tid eller val av teknisk enhet.

Combine Plan har ett komplett stöd för detaljplanering inom kommunal och privat välfärdsomsorg. Vårt planeringssystem har unika funktioner som skapar förutsättningar för att optimera planering av insatser och åtgärder samt matcha brukarens behov med personalens kompetens.

Combine Plan har ett komplett stöd för detaljplanering inom kommunal och privat välfärdsomsorg


Oss kan du kontakta om du har frågor

KONTAKT

Simon Axeland

Kundansvarig

Pulsen Omsorg AB

KONTAKT

Anette Salmela

Kundansvarig

Pulsen Omsorg AB

KONTAKT

Pella Lindahl Sandberg

Kundansvarig

Pulsen Omsorg AB