COMBINE -

FRAMTIDENS LÖSNING
MED INDIVIDEN I CENTRUM


MED INDIVIDEN I FOKUS

Pulsen Omsorg levererar smarta lösningar som höjer kvaliteten inom social välfärdsomsorg för kommuner och privata vårdgivare.

Vi involverar alla våra kunder i utvecklingen av Combine. Tillsammans skapar vi lösningar som ger stort värde i våra kunders verksamheter.

Combine är en modern, webbaserad, användarvänlig tjänst som effektivt knyter samman individer, myndighet, utförare samt offentliga och privata aktörer. Socialtjänstlagens värden är styrande, den enskilde är i centrum för processen och yrkesrollerna samlas kring individen.


Combine utvecklas av kunder för kunder

Combine har sin utgångspunkt i processkartläggningar av socialtjänstens processer och tjänsten tas fram i mycket nära samarbete med våra kunder. Många av medarbetarna från Pulsen som deltar i utvecklingen är utbildade socionomer, legitimerad personal från Hälso- och sjukvården eller har annan erfarenhet från socialtjänstens verksamhet.

En tjänst - flera verksamhetsunika processflöden

Combine har ett komplett system för hantering av uppdrag för privata vårdgivare och verkställigheter som utför uppdrag till Sveriges kommuner. I de specifika verksamhets-processerna SOL, LSS samt HSL stöds alla delar av dokumentation och journalföring, insats- och åtgärdsregistrering och utförandet av dessa samt övrig strukturerad dokumentation inom varje område.

Oss kan du kontakta om du har frågor

KONTAKT

Simon Axeland

Kundansvarig

Pulsen Omsorg AB

KONTAKT

Anette Salmela

Kundansvarig

Pulsen Omsorg AB

KONTAKT

Ramona Johansson

Kundansvarig

Pulsen Omsorg AB