Combine – marknadens modernaste stödsystem för kommunal socialtjänst

Lösningar och Tjänster

Combine – marknadens modernaste stödsystem för social omsorg

Combine är marknadens mest kompletta verksamhetssystem för social omsorg som möjliggör strukturerad dokumentation och uppföljning i alla led - hörnstenen i digitaliserad välfärd.

Papper och pärmar har försvunnit. Vi dokumenterar och läser i systemet och tar del av fortlöpande information såsom journaler, genomförandeplaner med mera. Det känns bra att vi skickar meddelanden på ett säkert sätt.

Madine Sharifi, samordnare Västerås Stad

Combine är en modern, webbaserad tjänst som effektivt knyter samman medborgare, myndighet och utförare. Socialtjänstlagens värden är styrande, den enskilde är i centrum för processen och yrkesrollerna samlas kring individen. Combine ger en bättre insyn för medborgarna, snabbare och effektivare handläggningstider samt tillgänglighet dygnet runt.


Socialtjänst i takt med tiden

I kontakten med banker, Skatteverket eller Försäkringskassan tar de flesta idag för givet att det ska gå att utföra ärenden när som helst på dygnet. Nu kan socialtjänsten också ta plats i täten när det gäller service till medborgare, anhöriga och närstående och även ta stormsteg mot ett mer transparent arbetssätt. Dessutom frigörs personal från rutinuppgifter för att istället kunna ägna mer tid åt kvalificerat arbete som utredningar.


Funktioner och moduler i Combine

Utöver sin grundfunktionalitet består Combine av en stor mängd lösningar som underlättar arbetet inom olika områden.

Combine - marknadens modernaste stödsystem för kommunal socialtjänst.

Lösningar för IFO

Här hittar du lösningar i Combine framtagna specifikt för Individ- och familjeomsorg.

Magna Cura

Lösningar för ÄHO/LSS

Här finns lösningar i Combine för Äldre- och handikappomsorgen.

Konsulttjänster från Pulsen Omsorg

Generella funktioner

Här hittar du funktioner som skapar värde oavsett lagrum, till exempel Combine mobilapp.

Combine Utvecklas av kunder för kunder

Combine har sin utgångspunkt i processkartläggningar av socialtjänstens processer och tjänsten tas fram i mycket nära samarbete med våra kunder.

Många av medarbetarna från Pulsen som deltar i utvecklingen är utbildade socionomer eller har annan erfarenhet från socialtjänstens verksamhet.


Heltäckande IT-stöd

Tjänsten hanterar processer för äldreomsorgens alla ärenden som hjälp i hemmet, dagverksamhet, korttidsboende, färdtjänst och särskilt boende. Det täcker handikappomsorgen med LSS, SFB och socialpsykiatrin. Combine rymmer även individ- och familjeomsorgens ärenden som ekonomi, barn och unga, LVU, LVM, familjerätt och uppdragstagare. Naturligtvis uppfyller Combine gällande lagstiftningar inom socialtjänsten i alla avseenden.


Smidigare och säkrare processer

Grundläggande i Combine är att ett formulär bara fylls i en enda gång. Sparad information visas sedan i flödet där det finns behov av att ha med uppgifterna. Det underlättar för personal vid myndighet och utförare. Sekretessbelagda uppgifter behöver aldrig lämna systemet och är därmed mycket säkrare än vid traditionell hantering där handlingar i pappersform hanteras i den allmänna postgången. 


En tjänst — tre olika vyer

Eftersom tjänsten är webbaserad kan olika aktörer enkelt få tillgång till det, oavsett plats eller tid. Det gör att processerna löper snabbt och smidigt.


Combine har tre olika vyer: medborgarens, myndighetens och utförarens.


Medborgare

 • Insyn, delaktighet och tillgänglighet till sina ärenden via Internet
 • Se det totala utbudet av sociala e-tjänster
 • Fyller själv i sina egna ansökningar
 • Ge anhöriga och närstående insyn, samtycke
 • Utföra val av vårdgivare (LOV)
 • Snabbare kommunikation med kommunen
 • Kortare handläggningstider


Myndighet

 • Effektiviserar kommunikationen
 • Kan ägna mer tid åt mer komplexa ärenden
 • Standardiserade utredningsmodeller
 • Rättssäkrad myndighetsutövning
 • Bättre service
 • Ökad effektivitet


Utförare

 • Upprätta genomförandeplaner
 • Måluppföljning
 • Elektronisk dialog med myndighet och medborgare
 • Resursplanering
 • Schemaläggning och optimering
 • Insatsrapportering
 • Ersättning kopplat till utförda insatser
 • Anpassat för både kommunala och privata utförare


Framtidssäkrad tjänst, innovativ betalningsmodell

Combine utvecklas hela tiden och även prissättningen är flexibel. Med en innovativ affärsmodell kopplas priset till antalet invånare och den nytta tjänsten gör. Vi siktar på en långsiktig relation, precis som våra kunders relation med sina medborgare.

Lösningar i Combine

Se även

Jag vill veta mer om Combine

KONTAKT

Simon Axeland

Kundansvarig

Pulsen Omsorg AB

KONTAKT

Anette Salmela

Kundansvarig

Pulsen Omsorg AB

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se

 

Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell Instagram för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen
Officiell Youtube-kanal för Pulsen