Combine

FUnktioner och moduler inom äLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN (äho) OCH lss-VERKSAMHETEN.

Combine är marknadens modernaste stödsystem för den kommunala socialtjänsten. Den webbaserade tjänsten knyter effektivt samman medborgare, myndighet och utförare.

Socialtjänstlagens värde är styrande, den enskilde är i centrum för processen och yrkesrollerna samlas kring individen.

 

Inom lagrummen ÄHO/LSS hanterar Combine processer för äldreomsorgens ärenden som hjälp i hemmet, dagverksamhet, korttidsboende, färdtjänst och särskilt boende. Det även täcker handikappomsorgen med LSS, SFB och socialpsykiatrin.

 

IBIC-processen är bygg utifrån den vägledning som Socialstyrelsen har tagit fram

 

 

TJÄNSTESIDORNA ÄR UNDER UTVECKLING

Kontakta kundansvarig för fullständig information om vårt stora utbud av funktioner och moduler i Combine.

Jag vill veta mer om cOMBINE FÖR ÄHO/LSS

Samtycke till databehandling *
Multiple selection

KONTAKT

Linda Arousell

Key Account Manager

Pulsen Omsorg AB

KONTAKT

Lena Jivesten

Kundansvarig

Pulsen Omsorg AB

KONTAKT

Anette Salmela

Specialistsäljare / Kundansvarig

Pulsen Omsorg AB

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se

 

Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen