Combine

IBIC

Individens behov i centrum, IBIC, är ett stöd för att identifiera och beskriva individens behov, resurser, mål och resultat samt hantera dokumentationsbehov med gemensamt språk inom den process som individen genomgång i socialtjänsten. Syftet är att individens stöd utgår från personens individuella behov och mål, inte från utbudet av existerande insatser.

IBIC BESTÅR AV KÄRNKOMPONENTERNA:

  • Ett behovsinriktat arbetssätt med individen i centrum
  • Ett systematiskt arbetssätt som omfattar handläggning, genomförande och uppföljning
  • En strukturerad dokumentation som bygger på nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk

IBIC:s systematiska arbetssätt ger en gemensam ordning för hur information ska struktureras, dokumenteras och följas upp. Användningen av strukturerad dokumentation kan leda till att information lättare kan återanvändas och undvika onödig dubbeldokumentation. I samarbete med Landskrona stad och Kungsbacka kommun har Pulsen omsorg tagit fram en process för IBIC SoL och IBIC LSS i Combine. Det finns ytterligare en process i utförarvyn för dokumentation av personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken.

Processerna stödjer just det arbetssätt som socialstyrelsen beskriver det vill säga möjlighet att dokumentera individens behov, resurser, mål och resultat. Dokumentationen sker utifrån de delar i ICF som ingår i IBIC men ger möjligheten för kommunen att själva lägga till fler valda sökord utifrån ICF. På samma sätt ges kommunen möjligheten att välja att dokumentera på en högre nivå än vad som framkommer i socialstyrelsens rekommendationer.

Processen är byggd för att användaren ska slippa dubbeldokumentera. Det vill säga att den informationen som användaren valt att fylla i under utredningen länkas med till uppdraget som skickas till utföraren och vidare in i utförarens genomförandeplan. Informationen länkas även vidare till uppföljningen. Om användaren vid uppföljningen dokumenterar ny information om individen som är viktig för utföraren att ta del av så finns möjlighet att skicka ett nytt uppdrag, med den nya informationen hämtad från uppföljningen. Här finns även möjlighet att redigera

omfattning och frekvens om behov av detta föreligger. I uppföljningen finns även möjlighet att

följa upp både det övergripande målet samt det avsedda funktionstillståndet per behov.

Genom att använda en gemensam process för alla våra utredningar inom äldre, LSS och socialpsykiatri blir alla våra kunder utredda på samma villkor, utifrån samma modell. Det blir även enklare den dag en person övergår till äldreomsorgen.

Pulsen har lyckats få med alla delar i IBIC utifrån Socialstyrelsens vägledning. Det märks att processen tagits fram med stöd av både vägledningen och kommuner som har lång erfarenhet av IBIC.

Madeleine Hedqvist Nordholm
Utvecklingsledare, Upplands Väsby kommun

Lösningar kring tjänsten Combine

PRODUKTBLAD

Jag vill veta mer om IBIC

KONTAKT

Pulsen Omsorg

 

Hitta din kontaktperson på

Om Pulsen Omsorg / KontaktKONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås


Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: faktura@pulsen.se


Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell Instagram för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen
Officiell Youtube-kanal för Pulsen