Combine

Fristående utbetalningar

Genom denna modul finns det möjlighet att skapa utbetalningar för andra ändamål än ekonomiskt bistånd och egna medel. Exempel på vad modulen hanterar är vårdfakturor, kostnad för tolk eller provtagning och utbetalningar till brukare.

Fristående utbetalningar görs via vyn ekonomisk översikt och knyts inte till något beslut, utan enbart till brukare och process. Fristående utbetalningar attesteras och tas med i utbetalningskörningen på motsvarande sätt som utbetalning av ekonomiskt bistånd och egna medel.

 

I vyn ekonomisk översikt visas processen som utbetalningen är kopplad till.

Tidsbokning med SMS i Combine

 

När en fristående utbetalning markeras visas detaljer för denna på höger sida.

Tidsbokning med SMS i Combine

 

Fristående utbetalningar som är attesterade av handläggare och chef tas med i utbetalningskörningen.

Tidsbokning med SMS i Combine

Jag vill veta mer om fristående utbetalningar

Samtycke till databehandling *
Multiple selection

KONTAKT

Linda Arousell

Key Account Manager

Pulsen Omsorg AB

KONTAKT

Lena Jivesten

Kundansvarig

Pulsen Omsorg AB

KONTAKT

Anette Salmela

Specialistsäljare / Kundansvarig

Pulsen Omsorg AB

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se

 

Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen